CIT NËNSHKRON NJË MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME UNIVERSITETIN EKASSELIT, GJERMANI

Instituti Kanadez i Teknologjisë, Tiranë,Shqipëri ka nënshkruar një memorandum
mirëkuptimi me Universitetin e Kaselit, Gjermani. Kjo marrëveshje u nënshkrua duke marrë

parasysh interesin tonë të përbashkët në promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe në
zhvillimin e bashkëpunimit akademik dhe arsimor në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit
shkencor.
Nenet e këtij bashkëpunimi përfshijnë zbatimin e projekteve të përbashkëta kërkimore me interes
të përbashkët. Për më tepër, për sa i përket stafit dhe studentëve të CIT, ky bashkëpunim mbulon
shkëmbimin e stafit dhe studentëve të CIT dhe postet e profesorëve vizitorë ose postet e
përkohshme akademike. Së fundi, përmban informacione për bashkëpunimin dhe shkëmbimin e
informacionit në lidhje me kongrese, konferenca, takime akademike, seminare; si dhe
shkëmbimin e literaturës akademike dhe punimeve kërkimore.

image 3 2 768x768 1
CIT NËNSHKRON NJË MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME UNIVERSITETIN EKASSELIT, GJERMANI 2