CIT MORI PJESË NË KONFERENCËN PËRFUNDIMTARE TË ORGANIZUARNGA PP5 NË QIPRO

Në kuadër të Projektit INNOViMENTOR, CIT mori pjesë në Konferencën
Përfundimtare të organizuar nga PP5, Komuna e Strovolos, Qipro. Qendra Rajonale për Zhvillim
dhe Bashkëpunim (RCDC) një nga bashkëpunëtorët kryesorë të CIT, ftoi stafin, studentët dhe të
diplomuarit të jenë pjesë e këtij eventi.
Kjo konferencë ishte momenti i fundit i një sërë aktivitetesh si Seminare; Trajnime online –
organizuar nga Universiteti i Egjeut; Udhëtime për shtyp dhe ngjarje konsultimi nën koordinimin
e MSc. Saimir Mansaku, me pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit.
CIT dëshiron të shprehë mirënjohjen e tij për RCDC, Universitetin e Egjeut dhe të gjithë
partnerët e tjerë për përfshirjen e CIT në të gjitha këto evente.

image 1 4 768x768 1
CIT MORI PJESË NË KONFERENCËN PËRFUNDIMTARE TË ORGANIZUARNGA PP5 NË QIPRO 2