CIT MORI PJESË NË KONFERENCËN FINALE TË ORGANIZUAR NGA PP5 NË QIPRO

Në kuadër të Projektit INNOViMENTOR, CIT mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të organizuar nga PP5, Komuna e Strovolos, Qipro. Qendra Rajonale për Zhvillim dhe Bashkëpunim (RCDC) një nga bashkëpunëtorët kryesorë të CIT, ftoi stafin, studentët dhe të diplomuarit të jenë pjesë e këtij eventi.

Kjo konferencë ishte momenti i fundit i një sërë aktivitetesh si Seminare ; E-Trajnime – organizuar nga Universiteti i Egjeut; Udhëtime për shtyp dhe ngjarje konsultimi nën koordinimin e MSc. Saimir Mansaku, me pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit.

CIT dëshiron të shprehë mirënjohjen e tij për RCDC, Universitetin e Egjeut dhe të gjithë partnerët e tjerë për përfshirjen e CIT në të gjitha këto ngjarje.

CIT MORI PJESE NE KONFERENCEN FINALE TE ORGANIZUAR NGA PP5 NE QIPRO
CIT MORI PJESË NË KONFERENCËN FINALE TË ORGANIZUAR NGA PP5 NË QIPRO 2