CIT MIRËPRITI DELEGACIONIN E UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA NË PEJË

CIT MIRËPRITI DELEGACIONIN E UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA NË PEJË

Instituti Kanadez i Teknologjisë mirëpriti këtë javë:

 • Rektorin Prof.Dr. Fadil Millaku
 • Asoc. Dr. Halit Shabani, Dekan i Fakultetit të Biznesit
 • Prof. Dr. Ibish Mazreku, Prorektor për Bashkëpunime Ndërkombëtare.

Kjo marrëveshje e nënshkruar nga prorektori ynë, Prof. Asoc. Dr. Vasil Qano, do të ofrojë:

 • Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare dhe projekte të BE-së si Erasmus +
 • Leksione të hapura, konferenca dhe aktivitete të tjera edukative
 • Aktivitete jashtëshkollore me studentë dhe personel akademik.

Zgjidhni CIT dhe eksploroni programet bachelor dhe mundësitë e dedikuara për ju!

#universitet #student #partneritet #HapDerënTajBotës

 • CIT MIRËPRITI DELEGACIONIN E UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA NË PEJË
 • Leksione të hapura, konferenca dhe aktivitete të tjera edukative
 • Pjesëmarrja në programe ndërkombëtare dhe projekte të BE-së si Erasmus +
 • Kjo marrëveshje e nënshkruar nga prorektori ynë, Prof. Asoc. Dr. Vasil Qano
 • Prof. Dr. Ibish Mazreku, Prorektor për Bashkëpunime Ndërkombëtare
 • Asoc. Dr. Halit Shabani, Dekan i Fakultetit të Biznesit
 • Rektorin Prof.Dr. Fadil Millaku