CIT MIRËPRET DREJTORIN EKZEKUTI TË UBA BANK

Instituti Kanadez i Teknologjisë mirëpriti Drejtorin Ekzekutiv të UBA Bank në një
takim ku u diskutua mbi bashkëpunimin me interes të përbashkët në lidhje me:

  1. praktika për studentët e CIT;
  2. leksione të hapura;
  3. seminare;
  4. bashkëpunimi akademik dhe kulturor;
  5. mbështetja e studentëve të CIT me bursë;
  6. bashkëpunimi me universitetet e huaja.
image
CIT MIRËPRET DREJTORIN EKZEKUTI TË UBA BANK 2