CIT merr pjesë në BE PËR INOVACION

CIT merr pjesë në BE PËR INOVACION

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka marrë pjesë në takimin virtual EU FOR INOVATION.

Programi EU FOR INOVATION në Shqipëri financohet nga Bashkimi Evropian me qëllim forcimin e ekosistemit për inovacionin dhe promovimin e start-up-eve në Shqipëri. Projekti ka një buxhet deri në 7.539.238 euro dhe do të zbatohet nga GIZ Shqiptar dhe Ambasada Suedeze në Tiranë.

CIT merr pjese ne BE PER INOVACION
CIT merr pjesë në BE PËR INOVACION 2