CIT MBËSHTET VIAEGNATIA 2.0

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) është i kënaqur që është partneri akademik i
ViaEgnatia 2.0. Objektivi i hackathon ViaEgnatia 2.0 është të zhvillojë turizmin virtual rreth
Apolonisë dhe Fierit. Ky hackathon synon të promovojë inovacionin dhe teknologjitë e
informacionit tek të rinjtë dhe të mbështesë projektet më të mira. ViaEgnatia 2.0 do të jetë eventi
shqiptar për Novembre Numerique 2020 me temën lidhur me turizmin, digjitalin dhe Apoloninë
gjatë gjithë muajit nëntor.
Festivali ndërkombëtar i kulturave digjitale Novembre Numerique organizohet në të gjithë botën
nga Insitut Francais dhe rrjeti kulturor francez në nëntor. Hackathon ViaEgnatia2.0 do të jetë
eventi shqiptar për Novembre Numerique.

image 2
CIT MBËSHTET VIAEGNATIA 2.0 2