CIT lançon programet e reja të Masterit

Jemi të ngazëllyer të njoftojmë se tani CIT po lançon dy Programe të reja Master:

 1. Master i Teknologjisë së Informacionit të Biznesit;
 2. Master i Shkencave në Marketing Digjital.
  Master në Teknologjinë e Informacionit të Biznesit si program studimi, thekson zbatimin e
  teknologjisë së informacionit për të krijuar ndikim dhe vlerë në botën e biznesit. Që nga fillimi i
  shekullit të 21-të kur filloi transformimi digjital i bizneseve dhe sot e kësaj dite vihet re se
  industritë përballen me konkurrencë në rritje përsa i përket aftësive të tyre të teknologjisë së
  informacionit.
  Programi kombinon njohuritë në fushën e programimit, rrjetit, algoritmeve, bazave të të dhënave
  me konceptet e sipërmarrjes, inovacionit, kontabilitetit, financës, analizës së të dhënave,
  statistikave dhe menaxhimit.
  Të diplomuarit e këtij programi mund të punësohen në një gamë të gjerë profilesh pune, si
  zhvillues i bazës së të dhënave, analist i të dhënave dhe biznesit, specialist i tregut të
  komunikimeve elektronike, specialist në tregun e mediave elektronike, menaxher projekti,
  zhvillues ueb, zhvillues softuerësh etj.

Programi Master në Marketing Digjital ofron një përzierje midis marketingut tradicional dhe
marketingut digjital me fokus në praninë digjitale të një biznesi dhe mjetet e reja të teknologjisë
që bizneset mund të përdorin për të tregtuar veten e tyre.
Kurrikula përfshin një program të thelluar të studimit të marketingut, ndërsa në të njëjtën kohë
ofron një gamë të gjerë lëndësh zgjedhore që lehtësojnë dhe mbështesin suksesin e studentëve në
vendin e punës. Kërkesat kryesore të marketingut ofrojnë një kontekst të përgjithshëm
marketingu, ndërsa ofertat zgjedhore të marketingut ofrojnë një studim më të detajuar të fushave
specifike brenda disiplinës së marketingut.
Të diplomuarit e këtij programi mund të punësohen në një gamë të gjerë profilesh pune, si
Menaxher i E-commerce, Shef i Marketingut Digjital, Shef i Marketingut, Specialist SEO,
Menaxher i Komunitetit Online, Ekzekutiv i Mediave Sociale.
CIT, hap dyert drejt botës!

WhatsApp Image 2021 09 21 at 17.29.59 768x768 1
CIT lançon programet e reja të Masterit 2