CIT I URON MIRËSEARDHJEN CEO-S të UBA BANK

Instituti Kanadez i Teknologjisë mirëpriti Drejtorin Ekzekutiv të UBA Bank në një takim ku u diskutua mbi bashkëpunimin me interes të përbashkët në lidhje me:

  • Praktika për studentët e CIT;
  • Leksione të hapura;
  • Seminare
  • Bashkëpunimi akademik dhe kulturor;
  • Mbështetja e studentëve të CIT me bursë;
  • Bashkëpunimi me universitetet e huaja.
CIT I URON MIRESEARDHJEN CEO S te UBA BANK
CIT I URON MIRËSEARDHJEN CEO-S të UBA BANK 2