CIT ËSHTË FITUESI I PROJEKTIT të BE-së

CIT ËSHTË FITUESI I PROJEKTIT të BE-së

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë-Shqipëri është shpërblyer me çmimin fitues të projektit të BE-së të quajtur “Edukimi Digjital Gjithëpërfshirës – Një Mjet për të Kuptuar Ekonominë Rrethore”. Projekti do të zbatohet në kuadër të Thirrjes Erasmus + 2020 “Bashkëpunim për inovacion dhe shkëmbim të praktikave të mira- Partneritete për Gatishmërinë e Arsimit Digjital”.

Ky projekt afatgjatë dyvjeçar fokusohet në temat e Ekonomisë Rrethore dhe modeleve rrethore të gjelbër dhe do të ndihmojë IAL-në të zbatojë zgjidhjet e edukimit dixhital në kurrikulat e tyre. Ai do të zhvillojë një kurs online inovativ, asimetrik mbi Ekonominë Rrethore dhe Ekonominë e Gjelbër dhe do të përpiqet të përmirësojë kompetencat pedagogjike digjitale të edukatorëve, duke u mundësuar atyre të ofrojnë edukim digjital interaktiv me cilësi të lartë.

GRUPET E SHQYRTIMIT të drejtpërdrejtë të projektit do të jenë studentë të institucioneve të arsimit të lartë, pedagog të institucionit të arsimit të lartë në fusha të ngjashme, biznes dhe aktorë të tjerë. Projekti do të mbështesë politikën “EU Digital Skills & Jobs”, Planin e Veprimit të Arsimit Dixhital (2021-2027) dhe duke përfshirë temat e CE në mësimin elektronik, do të ndihmojë në përcjelljen e BE-së drejt objektivit të saj të vendosur në “Marrëveshjen e Gjelbër” në të jetë kontinenti i parë, që bëhet neutral ndaj mjedisit deri në vitin 2050.

Asoc. Prof. Dr. Reis Mulita, Koordinatori i CIT i projektit, ndihet krenar për faktin se CIT është shpërblyer me fituesin e projektit, i përzgjedhur ndër aplikantët e tjerë për të qenë partner kontribues në këtë projekt shumë inovativ mes katër partnerëve të tjerë të IAL-ve nga vendet e BE-së. (Letoni, Lituani, Itali, Portugali).

#hapederëntëndenëbotë

CIT ESHTE FITUESI I PROJEKTIT te BE se
CIT ËSHTË FITUESI I PROJEKTIT të BE-së 2