CIT DHE KUB nënshkruan një marrëveshje partneriteti

CIT DHE KUB nënshkruan një marrëveshje partneriteti

“Arsimi është thjesht shpirti i një shoqërie pasi kalon nga një brez në tjetrin” – G.K. Chesterton

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje me interes të përbashkët me Kolegjin e Biznesit (KUB).

Kjo marrëveshje konsiston tek:

  • Krijimi i një marrëdhënieje afatgjatë në fusha me interes të ndërsjellë
  • Trajnimi dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe KUB;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike.
  • Universitetet e përkushtuar kërkojnë më të mirën për studentët e tyre.
CIT DHE KUB nenshkruan nje marreveshje partneriteti
CIT DHE KUB nënshkruan një marrëveshje partneriteti 2