CIT dhe KUB nënshkruan një marrëveshje partneriteti

“Arsimi është thjesht shpirti i një shoqërie pasi kalon nga një brez në tjetrin” – G.K.
Chesterton.
Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje me interes të përbashkët
me Kolegjin e Biznesit (KUB).
Kjo marrëveshje konsiston në, si më poshtë:

  1. krijimi i një marrëdhënieje afatgjatë të fushave me interes të ndërsjellë;
  2. trajnimi dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe KUB;
  3. aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike.
image 3 1
CIT dhe KUB nënshkruan një marrëveshje partneriteti 2