CIT ALUMNI NË FOKUS!

Alumni i CIT në fokus!

Zyra e Alumni, pjesë e Zyrës së Çështjeve të Studentëve po planifikon aktivitete të ardhshme në lidhje me komunitetin e Alumni CIT pas një pauze të gjatë për shkak të kufizimeve të pandemisë CoVid-19. Ne shkrepëm një foto të Ekipit të Alumni gjatë një takimi që ata patën së bashku për planet e ardhshme. A e keni takuar Ekipin tonë për Çështjet e Studentëve?

Përgjegjës i Zyrës së Çështjeve të Studentëve: Msc. Shefqet Meda

Koordinator për Çështjet Studentore: Msc. Anxhela Baraj

Alumni Koordinator Ekonomik: PhD(C). Besarta Tafa

Koordinatori i Inxhinierisë Alumni: Msc. Klea Çapari

Nëse jo, atëherë bëjeni tani! Komuniteti CIT Alumni synon të japë një mbështetje të pakushtëzuar për të gjithë studentët e diplomuar gjatë viteve. E bën këtë në mënyrë që të ndajnë një kulturë të kujdesshme duke i angazhuar ata në të gjitha aktivitetet dhe duke shpërblyer përpjekjet e tyre në përputhje me rrethanat. I uroj më të mirat të gjithë Alumni-ve të CIT që po bëjnë ndryshimin në mbarë botën në kompani shumë të njohura si Google, Amazon, Cisco, Lufthansa për të përmendur vetëm disa!

Jemi pafund krenar që ndër Universitetet në Tiranë më të përkushtuar ndaj studentëve ne zëmë një vend kaq të rëndësishëm.

#hapederëntëndenëbotën

CIT ALUMNI NE FOKUS
CIT ALUMNI NË FOKUS! 2