Ceremonia e mbylljes “Women in Tech”

Instituti Kanadez i Teknologjisë ka kënaqësinë t’ju ftojë të gjithëve në ceremoninë e
mbylljes së projektit “Women in Tech”. Përgjatë këtij projekti intensiv një mujor, studentët
mësuan thelbin e paradigmës së programimit ndëkohë kishin përvojë praktike në mjetet dhe
teknikat e përdorura në industrinë e softuerit.
Ky projekt i organizuar nga Instituti Kanadez i Teknologjisë kishte për qëllim Fuqizimin e
Pjesëmarrjes së Grave të Reja në fushën e Teknologjisë.

Vendi: Auditori virtual i CIT
Data: 02/06/2020
Ora: 11:00
Në fund të eventit të gjithë të pranishmëve do t’u shpërndahen certifikata.

Women in Tech 768x784 1
Ceremonia e mbylljes “Women in Tech” 2