CALL FOR PAPERS – May Issue 2020

I nderuar autor/kërkues,
Është me të vërtetë një kënaqësi për ne t’ju informojmë për botimin tonë të ardhshëm ” May
Issue 2020”” në “CIT Review Journal” (CIT rev.). CIT rev. është një revistë shumëdisiplinore e
cila ofron një platformë për studiuesit, akademikët, profesionistët dhe studentët për të ndarë
arritjet e kërkimit dhe perspektivat e tyre.
“May Issue 2020” (Dorëshkrimi i caktuar: 31 maj 2020) Zonat që do të mbulohen (jo të
kufizuara): Ekonomia dhe Biznesi; Teknologjia e Informacionit dhe Inxhinieria; Shkencat
humane.
Duke marrë parasysh njohuritë tuaja profesionale në fushat përkatëse, jeni të ftuar të dërgoni
punën tuaj origjinale kërkimore në këtë çështje. Informacione shtesë rreth revistës, duke
përfshirë udhëzimet për autorët, gjenden në http://crj.cit.edu.al/ . Si të dorëzoni një letër ose të
kërkoni? Përgjigjuni këtij email ([email protected]) dhe bashkëngjitni punimin tuaj.
Pres përgjigjen tuaj pozitive dhe ju falënderoj paraprakisht për kohën dhe konsideratën tuaj.
Gjithe të mirat,
Prof. Dr. Sokol Abazi
Kryeredaktor
CIT Review Journal
ISSN NR: 2523-6962
Email: [email protected]
Ju ftojmë t’ia përcjellni këtë email miqve, studentëve, stafit, kolegëve, bashkëpunëtorëve,
studiuesve të tjerë, të cilët mund të përfitojnë nga kjo.

CIT Featured Image CRJ 480x320 1
CALL FOR PAPERS – May Issue 2020 2