BORDI I ADMINISTRIMIT I KOLEGJIT UNIVERSITAR MBAJNË MBLEDHJEN E RRADHËS

Mbledhja e bordit të Administrimit të Kolegjit UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT), u mbajt më 10/05/2021 në Tiranë-Shqipëri.

Takimi u drejtua nga Kryetari i Bordit, Prof. Assoc. Dr. Ramiz Zekaj dhe me pjesëmarrjen e katër anëtarëve të Bordit: Prof. Dr. Shkelqim Cani, Prof. Assoc. Fabian Zhilla, Prof. Dr. Elez Osmani dhe Prof. Assoc. Gazmend Pula.

Në fillim të fjalës, kryetari i Bordit të Administrimit Prof. Assoc. Dr. Ramiz Zekaj, përmes një përshkrimi prezantoi anëtarët e rinj me të dhëna konkrete për ecurinë e “CIT” gjatë periudhës së fundit. Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia Covid-19, institucioni ka ndjekur hapat e duhur me mbështetjen e teknologjisë inovative në procesin e mësimdhënies. Këtë e bëri duke theksuar se standardet akademike janë përmbushur plotësisht për studentët dhe stafin akademik.

Më tej, Dr. Bledar Komini (Këshilltar dhe përfaqësues i Bordit) prezantoi raportin vjetor të “CIT” për vitin akademik 2019-2020 për arritjet, sfidat dhe realizimin e objektivave dhe qëllimeve institucionale.

Pjesë e takimit ishte edhe Rektori Prof. Dr. Sokol Abazi. Rektori e informoi Bordin për ecurinë e procesit zgjedhor të Senatit Akademik dhe Rektorit të Institucionit. Një tjetër pjesëmarrës në takim ishte Administratori Msc. Ubejd Osmani, i cili prezantoi bursat dhe strategjinë e regjistrimit për vitin akademik 2021-2022.

Gjatë diskutimit, Bordi i Administrimit mori vendime të rëndësishme për institucionin, lidhur me Miratimin e Politikës Institucionale për Rekrutimin e Stafit dhe Miratimin e “Tarifas së Studentëve” për vitin akademik 2021-2022, ndërsa gjatë diskutimit u dhanë mendime dhe të ndryshme. mendimet të cilat janë marrë në konsideratë dhe janë përfshirë në vendimet e mësipërme. Përgjegjës për shënimet dhe raportin për këtë takim ishte Msc. Zamira Greva (Asistente e Bordit).

Fokusi ynë është të ofrojmë arsimim cilësor për të siguruar shanset më të mira të jetës për studentët tanë pasi të largohen nga Universiteti.

BORDI I ADMINISTRIMIT I KOLEGJIT UNIVERSITAR MBAJNE MBLEDHJEN E RRADHES
BORDI I ADMINISTRIMIT I KOLEGJIT UNIVERSITAR MBAJNË MBLEDHJEN E RRADHËS 2