Bordi Administrativ i Kolegjit Universitar mbanë takimin e rradhës

Takimi u mbajt më 10/05/2021 në Tiranë, Shqipëri.
Takimi u drejtua nga Kryetari i Bordit, Prof. Assoc. Dr. Ramiz Zekaj dhe me pjesëmarrjen e
katër anëtarëve të Bordit: Prof. Dr. Shkelqim Cani, Prof. Assoc. Fabian Zhilla, Prof. Dr. Elez
Osmani dhe Prof. Assoc. Gazmend Pula. Në fillim të fjalës, kryetari i Bordit të Administrimit
Prof. Assoc. Dr. Ramiz Zekaj, përmes një përshkrimi prezantoi anëtarët e rinj me të dhëna
konkrete për ecurinë e “CIT” gjatë periudhës së fundit. Pavarësisht situatës së krijuar nga
pandemia Covid-19, institucioni ka ndjekur hapat e duhur me mbështetjen e teknologjisë
inovative në procesin e mësimdhënies, duke theksuar se standardet akademike janë përmbushur
plotësisht për studentët dhe stafin akademik.
Më tej, Dr. Bledar Komini (Këshilltar dhe përfaqësues i Bordit) prezantoi raportin vjetor të
“CIT” për vitin akademik 2019-2020 për arritjet, sfidat dhe realizimin e objektivave dhe
qëllimeve institucionale.
Pjesë e takimit ishte edhe Rektori, Prof. Dr. Sokol Abazi. Rektori e informoi Bordin për ecurinë
e procesit zgjedhor të Senatit Akademik dhe Rektorit të Institucionit. Një tjetër pjesëmarrës në
takim ishte Administratori Msc. Ubejd Osmani, i cili prezantoi bursat dhe strategjinë e
regjistrimit për vitin akademik 2021-2022.
Gjatë diskutimit, Bordi Administrativ mori vendime të rëndësishme për institucionin, lidhur me
Miratimin e Politikës Institucionale për Rekrutimin e Stafit dhe Miratimin e “Tarifës së
Studentëve” për vitin akademik 2021-2022, ndërsa gjatë diskutimit u dhanë mendime dhe
opinione të ndryshme të cilat janë marrë në konsideratë dhe janë përfshirë në vendimet e

mësipërme. Përgjegjës për shënimet dhe raportin për këtë takim ishte Msc. Zamira Greva
(Asistente e Bordit).
Fokusi ynë është të ofrojmë arsimim cilësor për të siguruar shanset më të mira të jetës për
studentët tanë pasi të largohen nga Universiteti.

WhatsApp Image 2021 05 11 at 16.41.33
Bordi Administrativ i Kolegjit Universitar mbanë takimin e rradhës 2