Bëmë një vizitë në UBA Bank!

Një grup studentësh dhe leksionesh të CIT vizituan UBA Bank për të marrë një prekje të praktikës së botës reale. Ishte një diskutim që zgjeronte mendjen, i lidhur me këndvështrime të ndryshme.

Fillimisht, Drejtuesja e Njësisë së Menaxhimit të Riskut në UBA Bank, Doriana Kapllani, u shpjegoi atyre procedurat e të kuptuarit të rrezikut në radhë të parë dhe ndërtimit të një strategjie për zbutjen e tij.

Së dyti, Drejtori Ekzekutiv u ndal në sfidat me të cilat po përballet industria bankare në Shqipëri dhe gjetkë. Për më tepër, CEO i Bankës, Amel Kovacevic, ndau vizionin e tij për vlerat e rrënjosura thellë të një sistemi bankar dhe misionin e UBA Bank.

Më në fund, diskutimi u pasua nga një pauzë kafeje; ku studentët, lektorët dhe stafi dhe drejtuesit e bankës patën një bisedë të lirë lidhur me çështje të ndryshme që meritojnë interes.

Shfrytëzojmë rastin të falënderojmë përfaqësuesit e UBA Bank për këtë mikpritje. Ne mezi presim soliditetin e partneritetit tonë!

Beme nje vizite ne UBA Bank
Bëmë një vizitë në UBA Bank! 2