ASSOC. PROF. FABIAN ZHILLA PJESËTAR NË KONFERENCËN VJETORE  TË NIVELIT TË LARTË TË OSBE-SË NË MESDHE

ASSOC. PROF. FABIAN ZHILLA PJESER NË KONFERENCËN VJETOR TË OSBE-së në Mesdhe të Nivelit të Lartë

Asoc. Prof. Fabian Zhilla, pedagog në Institutin Kanadez të Teknologjisë mori pjesë në konferencën vjetore të nivelit të lartë të OSBE-së për Mesdheun më 12-13 tetor 2021, organizuar nga Kryesia polake.

Asoc. Prof. Zhilla kontribuoi në Sesionin I, të titulluar “Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar transnacional të nxitur nga pandemia”. Paneli ishte i përbërë nga studiues dhe politikëbërës të dalluar.

Asoc. Prof. Zhilla iu referua artikullit të tij të shkurtër “Leviathani i krimit të organizuar”. Ai vuri në dukje se “Politikat kundër Covid19 rritën autoritarizmin e shteteve. Si rezultat, rritja e kontrollit autoritar shtetëror duket se nuk ka asnjë efekt në funksionimin e grupeve të organizuara kriminale në demokracitë hibride. Një qeveri “e fortë” në një vakum vlerash demokratike lind xhepat e zonave të paligjshme të cilat janë të paraprira nga krimi i organizuar”.

CITUniversitetet duhet të diskutojnë dhe situatat aktuale për tu përshtatur me jetën e Studentëve dhe të Stafit.

ASSOC. PROF. FABIAN ZHILLA PJESETAR NE KONFERENCEN VJETORE TE NIVELIT TE LARTE TE OSBE SE NE MESDHE
ASSOC. PROF. FABIAN ZHILLA PJESËTAR NË KONFERENCËN VJETORE  TË NIVELIT TË LARTË TË OSBE-SË NË MESDHE 2