Anëtarët e stafit të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) që janë pjesë e ACCA kanëmarrë pjesë në seminarin e organizuar nga ACCA

E themeluar në vitin 1904 Shoqata e Kontabilistëve të Miratuar të Çertifikuar
(ACCA) është organi global profesional i kontabilitetit që ofron kualifikimin e Kontabilistit të
Miratuar të Çertifikuar. Selia e ACCA është në Londër.
ACCA punon përmes një rrjeti prej mbi 104 zyrash dhe qendrash në 52 vende – me 323 Partnerë
të Miratuar Mësimor (ALP) dhe më shumë se 7,300 Punëdhënës të Miratuar në mbarë botën, të
cilët ofrojnë zhvillimin e punonjësve. Duke pasur më shumë se 225000 anëtarë në mbarë botën,
ajo shquhet si një nga certifikatat më prestigjioze të industrisë.
CIT krenohet me faktin se Masteri i Shkencave në Kontabilitet dhe Financë ndjek një logjikë të
ngjashme bazuar në praktikat më të mira të SHBA-së dhe Kanadasë në lidhje me mësimdhënien
dhe temat.

image 9
Anëtarët e stafit të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) që janë pjesë e ACCA kanëmarrë pjesë në seminarin e organizuar nga ACCA 2