AMBASADORI I SHTETIT TË KATARIT U MIRËPRIT NË CIT NË TIRANË NGAZËVENDËSREKTORI DHE STAFI AKADEMIK

Zëvendësrektori dhe stafi akademik i Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT)
pritën në Tiranë Ambasadorin e Shtetit të Katarit.
Ambasadori i Katarit, Shkëlqesia e tij, z. Ali bin Hamad Al Marriz u prit nga zv.rektori Assoc.
Prof. Dr. Vaso Qano, Përfaqësues i Bordit Drejtues Dr. Bledar Komina, Dekan i Fakultetit të
Ekonomisë Ass. Prof. Dr. Artur Jaupaj, Përgjegjës i Zyrës së Projekteve Assoc. Prof. Dr. Reis
Mulita dhe Administrator Ubejd Osmani.
Diskutimi u fokusua në fushat ku CIT dhe Ambasada e Shtetit të Katarit mund të bashkëpunojnë
në të ardhmen në drejtim të arsimimit më të mirë; projekte me ndikim për të mirën më të madhe
dhe mundësi akademike për stafin dhe studentët e CIT për t’u zhvilluar më tej.

image 2 1 2 768x768 1
AMBASADORI I SHTETIT TË KATARIT U MIRËPRIT NË CIT NË TIRANË NGAZËVENDËSREKTORI DHE STAFI AKADEMIK 2