Akreditimi i programeve të reja Master

Akreditimi i programeve të reja Master

Instituti Kanadez i Teknologjisë ka kënaqësinë të njoftojë stafin, studentët dhe publikun e gjerë që proçesi i akreditimit të dy programeve të reja në ciklin Master ka përfunduar me sukses. Me datë 13.11.2019, Bordi i Akredimit të ASCAL, shpalli vendimin për akreditimin e dy programeve Master i ShkencaveKolegjit UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë” përkatësisht në: “Master i Shkencave në Financë dhe Bankë” (me dy profile) dhe Master Shkencor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni” (me tre profile). Këto programe të licensuara në vitin 2016, ishin programe të reja dhe që prisnin të akreditoheshin dhe të diplomonin brezin e parë të studentëve.

Ky është një sukses për institucionin, fakultetet përkatëse si dhe për stafin akademik,administrativ dhe studentët e CIT.

Accreditation of “Computer Engineering & IT” Master Program

Accreditation of “Finance – Bank” Master Program

CIT Logo
Akreditimi i programeve të reja Master 2