25% ZBRITJE NË TRAJNIMET E SHOQATËS FINEX PËR STUDENTËT DHESTAFIN E CIT

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) dhe Shoqata Finex kanë lidhur një
marrëveshje bashkëpunimi.
Shoqata Finex organizon trajnime profesionale të bazuara në projekte reale në fushën e
kontabilitetit, financave, auditimit dhe kontrollit.
Shoqata Finex ofron 25% zbritje në tarifën e trajnimeve për studentët dhe stafin e CIT!

122844609 268976897846797 1132652255342458632 n
25% ZBRITJE NË TRAJNIMET E SHOQATËS FINEX PËR STUDENTËT DHESTAFIN E CIT 2