Organizimi i njesive te CIT

organizimi i njesive te cit

Bordi i Administrimit

Assoc. Prof. Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar)
Prof. Dr. Shkëlqim Cani (Anëtar)
Assoc. Prof. Fabian Zhilla (Anëtar)
Prof. Dr. Elez Osmanovic (Anëtar)
Dr. Gazmend Pula (Anëtar)

Senati Akademik

Prof. Dr. Sokol Abazi (Rektor)
Assoc. Prof. Vaso Qano (Zv. Rektor)
Prof. As. Dr. Özkan Asilkan Dekan – Fakulteti i Inxhinierisë)
Assoc. Prof. Altin Hoti (Dekan – Fakulteti i Ekonomisë)
Dr . Blerta Nazarko (Lektore)
Dr. Alfons Harizaj (Lektor)
Dr. Jona Puci (Përgjegjëse e Departamentit të CIRD)
Dr. Blendi Shima (Lektor)
Odeta Sipri (Studente)
Dea Peka (Studente)
Dea Guxholli (Studente)

1. Çështjet e Studentëve dhe Garantimi i të Drejtave të Studentëve

MSc. Shefqet Meda - Kryetar
MSc. Besarta Tafa - Anëtare
MSc. Klea Capari - Anëtare
MSc. Anxhela Baraj - Anëtare
Dea Peka - Studente
Anisa Zaçe – Studente

2. Komisioni për Programe dhe Kurrikula

Asoc. Prof Vaso Qano - Kryetar
Dr. Eugen Musta - Anëtar
Dr. Donald Elmazi - Anëtar
Dr. Adriola Faqolli - Anëtar
Dr. Edmira Cakrani - Anëtare
Dr. Blendi Shima - Anëtar
Dr. Bledar Komina - Anëtar
Evelina Kaloshi - Studente

3. Kërkimi Shkencor dhe Inovacioni

Asoc. Reis Mulita - Kryetar Prof
Dr. Blerta Nazarko - Anëtar
Asoc. Prof. Abdulsalam Alkholidi - Anëtar
Dr. Jona Puci - Anëtare
Dr. Alfons Harizaj - Anëtar
Uendi Nelku - Student

4. Komisioni i Etikës

Prof.As. Dr. Özkan Asilkan - Kryetar
Dr. Oriola Musa - Anëtar
MSc. Shefqet Meda - Anëtar
MSc. Erjona Këruti - Anëtare
Franci Sima - Student

5. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Dr Bledar Komina - Kryetar
Prof.As. Dr. Artur Jaupaj - Anëtar
Dr. Afrim Alimeti - Anëtar
Dr. Enriko Ceko - Anëtar
Odeta Sipri - Studente

6. Komisioni i Bursave

Administratori - Kryetar
Regjistrues - Anëtar
MSc. Shefqet Meda - Anëtar
MSc. Besarta Tafa - Anëtare
Kamila Hyka – Studente

7. Komisioni për Shëndetin dhe Sigurinë

Qamil Mani – Kryetar
Graciela Veizi - Anëtare
Brunilda Kola - Anëtare
Emërie Miftari - Anëtare

Organizimi i njesive te CIT - Skema organizative

CIT organizimi