Fakultetet e CIT

Fakulteti i inxhinierise CIT
Fakulteti i ekonomise CIT
fakultetet e cit

Programet e CIT njihen për standartet e tyre evropiane. Akreditimet që zotërojmë nga ministritë dhe organizata të ndryshme joqeveritare janë provë e cila tregon cilësinë e mësimdhënies dhe mjedisit që rrethon studentin.