Fakultetet e CIT

Fakulteti i inxhinierise CIT

Studimi për inxhinieri në “CIT” është një mënyrë e shkëlqyer për të vazhduar karrierën tuaj. Me programet e studimit Bachelor dhe Master studentët fitojnë aftësi për mundësi punësimi. Në mjedisin konkurrues të sotëm, profesionistët kanë nevojë për aftësi për t’u përshtatur me një botë teknologjike gjithnjë në ndryshim.

Studimi për ekonomi në “CIT” është një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar karrierën tuaj. Me programet e studimit Bachelor dhe Master studentët fitojnë aftësi për mundësi punësimi. Në mjedisin e biznesit të sotëm, profesionistët kanë nevojë për dije për të mbijetuar në tregun i cili bëhet çdo ditë e më i vështirë.

Fakulteti i ekonomise CIT
fakultetet e cit

Programet e CIT njihen për standartet e tyre evropiane. Akreditimet që zotërojmë nga ministritë dhe organizata të ndryshme joqeveritare janë provë e cila tregon cilësinë e mësimdhënies dhe mjedisit që rrethon studentin.