Master ne Rrjeta dhe Siguri Kibernetike - Inxhinieri Kompjuterike dhe IT - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne Rrjeta dhe Siguri Kibernetike ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Programi i studimit Master ne Rrjeta dhe Siguri Kibernetike – Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni.

Ky program u siguron të diplomuarve:

 • Njohuri të thelluara teorike
 • Trajnime për kërkimin shkencor në këtë fushë të veçantë.

Ky program studimi është krijuar për të përgatitur studentët në përputhje me kërkesat teknike të:

 • Industrisë së telekomunikacionit.
 • Institucioneve financiare.
 • Dhe fushave të tjera të ngjashme
master shkencor ne rrjeta dhe siguri kibernetike
rrjeta dhe siguri kibernetike - inxhinieri kompjuterike dhe it

Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të mund të marrin vendimet e duhura. Në fund të programit të studimit, studentët do të përgatiten për:

 • Sfidat dhe sistemet operative
 • Aplikacionet dhe rrjetet e sigurta të sigurta
 • Përdorimin e kriptografisë
 • Menaxhimin e çelësave
 • Të qënë profesionist në fushën e sigurisë së informacionit.
 • Përvetësim të gjerë të bazave të sigurisë dhe aplikimeve praktike të teknologjisë së informacionit.
 • Të hartuar strategji të udhëhequra nga teoritë në zhvillim si dhe kërkimi shkencor në fushën e sigurisë së informacionit.

Studentet do të kuptojnë:

 • Se si të zhvillojnë një politikë sigurie
 • Politikat qeverisëse
 • Vendimet teknologjike
 • Strategjitë e sigurisë së informacionit
 • Çështjet e sigurisë së informacionit
 • Si dizenjohet dhe ndërtohet një arkitekturë sigurie duke përfshirë:
 1. Zbulimin e sulmeve
 2. Infrastrukturën mbrojtëse
 3. Testet e penetrimit dhe analizën e dobësive. 
master ne rrjeta dhe siguri kibernetike

Mundesite e punesimit per degen Master ne Rrjeta dhe Siguri Kibernetike - Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Mundësi Punësimi:

 • Teknik Profesionist për kompanitë e mëdha në fushën e sigurisë
 • Profesional/oficer i sigurisë së informacionit
 • Analist i inteligjencës
 • Profesional/oficer i informacionit kritik
 • Specialist i sigurisë kibernetike
 • Profesionist i teknologjisë së sigurisë
 • Audituesi i sistemit të informacionit
 • Profesionist i mjekësisë ligjore dhe etike
 • Konsulent për sigurinë e informacionit
 • Menaxheri i rrjetit
 • Administrator IT
 • CIO (Zyrtari Kryesor i Informacionit)

Dhe pozicione të tjera që lidhen me sigurinë e informacionit dhe menaxhimin e rrjetit

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve