Master ne IT Biznesi - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne IT Biznesi ne CIT - Instituti Kanadez i Teknologjise

Programi i studimit Master në IT Biznesi, thekson zbatimin e teknologjisë së informacionit për të krijuar:

 • Ndikim në botën e biznesit.
 • Vlerë në botën e biznesit

Që nga fillimi i shekullit të 21-të kur filloi transformimi dixhital i bizneseve dhe sot e kësaj dite vërehet se industritë përballen me konkurrencë në rritje përsa i përket aftësive të tyre të teknologjisë së informacionit.

I bazuar fort në filozofinë e Institutit Kanadez të Teknologjisë, ky program i veçantë studimi synon të specializojë studentët potencialë master. Kjo do të arrihet përmes një metodologjie teorike dhe praktike, e cila fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e projektit. 

master ne it biznesi
master shkencor ne it per biznes
 1. Studentët do të arrijnë të:
 • Planifikojnë në grupe pune dhe projekte
 • Drejtojnë në grupe pune dhe projekte
 • Organizojnë në grupe pune dhe projekte
 • marrin pjesë në grupe pune dhe projekte
 1. Të diplomuarit do të mund të fitojnë aftësitë për të bashkëpunuar me kolegë në role si:
 • Përdorues rrjeti/baze të dhënash;
 • Menaxherë rrjeti/baze të dhënash;
 • Zhvillues rrjeti/baze të dhënash;
 • Analistë rrjeti/baze të dhënash;
 • administratorë rrjeti/baze të dhënash;
 1. Studentët do të fitojnë mundësinë për të:
 • Kuptuar funksionet dhe aplikimet e kompjuterave në mjedisin e sistemeve të informacionit
 • Aplikojnë këtë dije brenda organizatës dhe strukturave dhe proceseve të biznesit
 1. Të diplomuarit do të mund të arrijnë të zgjidhin probleme ekonomike duke:
 • Identifikuar zgjidhje bazuar në teknologjinë e informacionit
 • Analizuar zgjidhje bazuar në teknologjinë e informacionit
 • Zhvilluar zgjidhje bazuar në teknologjinë e informacionit
 • Implementuar zgjidhje bazuar në teknologjinë e informacionit
 1. Të diplomuarit do të fitojnë aftësinë për të mirëmbajtur njohuritë aktuale:
 • Të metodologjive
 • Teknologjive të sistemeve të reja të informacionit
master ne tik per biznes

Mundesite e punesimit per degen Master ne IT Biznesi

Mundësi Punësimi:
 • Zhvilluesi i bazës së të dhënave
 • Specialist i Tregut të Komunikimeve Elektronike
 • Specialist i tregut të mediave elektronike
 • Menaxher i Projektit
 • Zhvillues Web
 • Zhvillues i softuerit

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht