CIT po rritet! Si pjesë e Projektit të financuar nga Erasmus+ me Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri!

02/09/2022

CIT si pjesë në Universitetet në Tiranë më të përkushtuar po rritet! Si pjesë e Projektit të financuar nga Erasmus+ me Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri!

Studentët e CIT janë rrugës për në Graz të Austrisë me mbikëqyrësit e tyre të CIT, Zëvendës Rektorin Vasil Qano dhe Inxhinier Shefqet Meda si pjesë e projekteve “Kapja e lëvizjeve të frymëmarrjes për vlerësimin sasior të mushkërive në Tomografinë e Kompjuterizuar” dhe “Kutia e Veglave të Fëmijëve për pajisjet e imazhit mjekësor”. Ky ishte takimi i tyre i fundit virtual para largimit pasi Universiteti ynë u përzgjodh pas demonstrimit të aftësive dhe kapaciteteve për të mundësuar realizimin e këtyre projekteve. Studentëve tanë të talentuar Brikelda Licaj, Greta Germizi, Evelina Kaloshi dhe Amos Huta i urojmë suksese!

CIT po rritet! Si pjesë e Projektit të financuar nga Erasmus+ me Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri!
CIT po rritet! Si pjesë e Projektit të financuar nga Erasmus+ me Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri! 2

Shpërnda postimin