APLIKONI PËR BURSË

Një bursë është një çmim ndihme financiare që nuk duhet të paguhet. Ne ofrojmë bursa studimi në bazë të meritave, nevojave financiare, jetimëve, zgjedhjes së diplomës dhe vështirësive të tjera sociale!
Financimi i bursave është i kufizuar dhe plotësimi i aplikimit nuk garanton një çmim.
Plotësimi i të gjitha boshllëqeve është thelbësor që aplikacioni të trajtohet si i vlefshëm.

Fakulteti i Ekonomisë
Fakulteti i Ekonomisë
Fakulteti i Inxhinierisë
Fakulteti i Inxhinierisë

Eja dhe regjistrohu në CIT ne degët e ekonomisë ose inxhinierisë!

CIT - Universiteti më i përzgjedhur në Shqipëri