Flag of Canada

Ermal Peposhi – Specialist i lartë në BKT

ERMAL PEPOSHI

Dëshmia

Përvoja ime në CIT kishte një kontribut të madh për të më bërë një profesionist më të mirë me aftësi të përmirësuara teknike dhe analitike. Diskutimet gjatë orëve me profesorë shumë të përkushtuar, më kanë rritur aftësitë analitike dhe zgjidhjen e problemeve. Gjithashtu, në punën time të përditshme më ka ndihmuar edhe zhvillimi i orëve në gjuhën angleze, ku komunikoj vazhdimisht me mbikëqyrësit dhe homologët e mi të huaj. Për shkak të faktit se leksionet e CIT janë të bazuara në literaturë të huaj akademike, ajo ka zgjeruar njohuritë e mia në tregjet e huaja dhe standardet ndërkombëtare.