Flag of Canada

Brikelda Licaj – Inxhiniere DevOps në Lufthansa Industry Solutions

brikleda CIT

Dëshmia

Në CIT kam pasur mundësinë të bëj praktika dhe gjithashtu të marr pjesë në konferenca dhe projekte të ndryshme. Jam rritur shumë profesionalisht por edhe si person. CIT tashmë është kthyer në një familje, ku kaloja pjesën më të madhe të kohës. Dëshiroj shumë të falënderoj stafin administrativ dhe profesorët e mi në CIT që më kanë mbështetur në çdo hap. Por një falenderim të veçantë dua të them për profesorin Bledi Kazia dhe Shefqet Meda të cilët tashmë janë jo vetëm profesorët e mij, por edhe miq që më mbështesin dhe më këshillojnë.