EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

PYETJE TE SHPESHTA

Bursa te bazuara ne merita

Studentët që regjistrohen për herë të parë do të përfitojnë zbritje në tarifën e shkollimit në bazë të vendimit të “Bordit të Administrimit të CIT” datë 27.07.2022.

Siç tregohet në tabelën e mëposhtme, GPA përfaqëson mesataren e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave.

GPA
Ulje
10.00
100%
9.8-9.9
75%
9.5-9.7
50%
9.0-9.4
25%
8.5-8.9
15%

Ulja e tarifave të shkollimit për kategoritë e tjera:

  • Për studentët që vijnë nga Kosova, Republika e Maqedonisë Veriore, Mali i Zi, Presheva Medvegja dhe Bujanovci (Territoret Etnike Shqiptare) do të ketë një zbritje shtesë prej 15% të tarifës së shkollimit përveç zbritjeve në bazë të notave mesatare.
  • Bursa CIT Alumni
  • Bursa për vëllezërit e motrat
  • Bursa për jetimët dhe familjet në nevojë
  • Regjistrimi në grup
  • Bursa për stafin