Rruga drejt angazhimit fillon si studentë – është hapi i parë në ciklin jetësor të të diplomuarve.

Ne po ndërtojmë një kulturë krenarie, festimi, lidhjeje dhe kontributi për t’i përgatitur studentët për rolet e tyre si studentë aktivë dhe mbështetës në të ardhmen.

VIZIONI

SIPAS VIZIONIT TË INSTITUCIONIT, VIZIONI I PROJEKTUAR I ALUMNI-VE ËSHTË KRIJIMI I NJË FAMILJE TË MADHE KU SJELLJA ETIKE DHE VLERAT E ÇMUESHME TË SHKËRNEN MES ANËTARËVE.
GJERË GJENERATEVE. KUJDESI DHE MBËSHTETJA JANË ELEMENTET KYÇE QË E MBAJNË KËTË FAMILJE TË BASHKUAR DHE TË FORTË.

Ish studentët
Ceremonia e 10-vjetorit dhe e diplomimit të CIT

MISIONI

ZYRA ALUMNI SYNON TË JAP NJË MBËSHTETJE PA KUSHTET TË GJITHË STUDENTËVE TË DIPLOMUAR GJATË VITEVE
PËR TË NDAJ NJË KULTURË TË KUJDESSHME DUKE ANGAZHUR NË TË GJITHA AKTIVITETET DHE SHPËLBLUAR PËRPJEKJET E TYRE.

VLERAT

ARRITJET TONA

OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET E MARRA