EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

STRUKTURA ORGANIZATIVE E CIT

Bordi i administrimit

 • Assoc. Prof. Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar)
 • Prof. Dr. Shkëlqim Cani (Anëtar)
 • Assoc. Prof. Fabian Zhilla (Anëtar)
 • Prof. Dr. Elez Osmanovic (Anëtar)
 • Dr. Gazmend Pula (Anëtar)

Senati akademik

 • Prof. Dr. Sokol Abazi (Rektor)
 • Assoc. Prof. Vaso Qano (Zv. Rektor)
 • Prof. As. Dr. Özkan Asilkan Dekan – Fakulteti i Inxhinierisë)
 • Assoc. Prof. Altin Hoti (Dekan – Fakulteti i Ekonomisë)
 • Dr . Blerta Nazarko (Lektore)
 • Dr. Alfons Harizaj (Lektor)
 • Dr. Jona Puci (Përgjegjëse e Departamentit të CIRD)
 • Dr. Blendi Shima (Lektor)
 • Odeta Sipri (Studente)
 • Dea Peka (Studente)
 • Dea Guxholli (Studente)

Skema organizative e njesive te CIT

Skema organizative e njesive te CIT

Komitetet institucionale

Njesia e marredhenieve me studentet

 • MSc. Shefqet Meda – Kryetar
 • MSc. Besarta Tafa – Anëtare
 • MSc. Klea Capari – Anëtare
 • MSc. Anxhela Baraj – Anëtare
 • Dea Peka – Studente
 • Anisa Zaçe – Studente

Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë

 • Dr Bledar Komina – Kryetar
 • Prof.As. Dr. Artur Jaupaj – Anëtar
 • Dr. Afrim Alimeti – Anëtar
 • Dr. Enriko Ceko – Anëtar
 • Odeta Sipri – Studente

Komisioni për programe dhe kurrikula

 • Asoc. Prof Vaso Qano – Kryetar
 • Dr. Eugen Musta – Anëtar
 • Dr. Donald Elmazi – Anëtar
 • Dr. Adriola Faqolli – Anëtar
 • Dr. Edmira Cakrani – Anëtare
 • Dr. Blendi Shima – Anëtar
 • Dr. Bledar Komina – Anëtar
 • Evelina Kaloshi – Studente

Njesia per kërkim shkencor dhe inovacion

 • Asoc. Reis Mulita – Kryetar Prof
 • Dr. Blerta Nazarko – Anëtar
 • Asoc. Prof. Abdulsalam Alkholidi – Anëtar
 • Dr. Jona Puci – Anëtare
 • Dr. Alfons Harizaj – Anëtar
  Uendi Nelku – Student

Komisioni i etikës

 • Prof.As. Dr. Özkan Asilkan – Kryetar
 • Dr. Oriola Musa – Anëtar
 • MSc. Shefqet Meda – Anëtar
 • MSc. Erjona Këruti – Anëtare
 • Franci Sima – Student

Komisioni i bursave

 • Administratori – Kryetar
 • Registrar – Anëtar
 • MSc. Shefqet Meda – Anëtar
 • MSc. Besarta Tafa – Anëtare
 • Kamila Hyka – Studente

Komisioni për shëndetin dhe sigurinë

 • Qamil Mani – Kryetar
 • Graciela Veizi – Anëtare
 • Brunilda Kola – Anëtare
 • Emërie Miftari – Anëtare