Flag of Canada

Stafi i CIT - Fakulteti i Inxhinierise

CIT Sokol Abazi
Union Flag

Prof. Dr. Sokol Abazi

Rektor

Sokol Abazi u diplomua si kimist industrial në Shqipëri, në Universitetin e Tiranës në vitin 1989. Në vitin 1997 ai mori doktoraturën në Universitetin e Friburgut (Zvicër) në sintezën organike duke përdorur kiminë radikale. Pas një postdoku në Sintezën Totale të Produkteve Natyrore në Universitetin e Oksfordit në 1998, ai punoi për disa kompani në MB dhe Zvicër dhe më pas u kthye në Shqipëri duke punuar si Profesor në Universitetin e Tiranës. Që nga viti 2015 është Profesor i rregullt në CIT, nga viti 2020 mban postin e Rektorit. Interesat e tij kërkimore janë të fokusuara kryesisht në produktet natyrore, sintezën organike dhe nxjerrjen e lëngjeve superkritike (SFE). Në dekadën e fundit, ai ka punuar në përdorimin e një teknike të modifikuar të nxjerrjes “si soxhlet” duke përdorur CO2 nënkritike. Ai është ekspert në teknikat e sqarimit të strukturës, duke përfshirë teknikat NMR dhe MS.
CIT Prof. Dr. Özcan Asilkan
CIT TurkeyCIT Turkey

Prof. Dr. Özcan Asilkan

Dekan i Fakultetit te Inxhinierise

Özcan Asilkan është një profesor me përvojë i Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit me përvojë ndërkombëtare në akademi dhe industri. Interesat e tij kërkimore fokusohen në Sistemet e Bazave të të Dhënave, Minierat e të Dhënave, MIS, ERP, CRM, Drejtësia dhe Mikpritja. Ka studiuar Inxhinieri Kompjuterike, Administrim Biznesi, Drejtësi dhe Menaxhim Mikpritjeje në universitete të ndryshme. Me më shumë se 25 vjet ekspertizë akademike dhe biznesi, ai ka mbajtur shumë angazhime në mbarë botën. Autor i rreth 60 punimeve të botuara në revista dhe konferenca ndërkombëtare. Ai kryesoi disa konferenca ndërkombëtare dhe u bashkua si folës kryesor i shumë të tjerëve. Përveç gjuhës amtare turke, ai flet edhe anglisht (proficient), gjermanisht (mesatar), shqip dhe rusisht (fillor).
CIT Dr. Adriola Faqolli

Dr. Adriola Faqolli

Shefja e Departamentit te Inxhinierise Softuerike

Adriola Faqolli ka një përvojë 12-vjeçare në mësimdhënie si pedagoge në universitete të ndryshme. Ajo u diplomua si Inxhiniere Kompjuterike në Universitetin e Stambollit, Turqi. Ajo ka marrë një Master Shkencor në Inxhinieri e Sistemeve Softuerike nga një program i dyfishtë në dy universitete, Universiteti RWTH në Gjermani dhe Universiteti i Trentos, Itali. Në vitin 2016 ajo mori diplomën e doktoraturës nga programi PhD “Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit” në Universitetin e Tiranës, Shqipëri. Interesat e saj kërkimore shtrihen në fushën e Dizajnit të Bazave të të Dhënave, Learning Machine, Data Mining, Data Science etj. Adriola gjithashtu ka një sfond të fortë në fushën e Inxhinierisë së Sistemeve Softuerike në sektorin industrial. Ajo ka menaxhuar departamente teknike dhe projekte të rëndësishme në lidhje me transformimin dixhital në kompanitë ku ka punuar. Ajo është shumë e dobishme për studentët duke ilustruar njohuritë që ajo jep me rastet e përdorimit praktik nga industria.
CIT Assoc. Prof. Shkelzen Cakaj
CIT Kosove

Assoc. Prof. Shkelzen Cakaj

Pedagog

Shkëlzen Cakaj ka marrë diplomën BSc dhe MSc nga Universiteti i Prishtinës në Kosovë. Tezën e Masterit e ka përgatitur në Universitetin Teknik të Vjenës. Ai mori titullin doktoraturë në fushën e komunikimeve satelitore nga Universiteti i Zagrebit, në janar 2008. Më vonë, në vitin 2009, si studiues i Fulbright, ai vazhdoi studimet e tij postdoktorale në NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) në Maryland, SHBA. Ai është autor i 66 punimeve të botuara në konferenca dhe revista mbarëbotërore; kryesisht IEEE. Ai gjithashtu u angazhua si recensues për IEEE Communication Magazine, etj. Fusha e tij e interesit është performanca e stacionit tokësor satelitor. Në vitin 2016 u vlerësua si “Kërkuesi Shqiptar i TIK-ut i Vitit 2015”. Është graduar Profesor i Asociuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës.
CIT Assoc. Prof. Majlinda Fetaji
CIT Maqedonia e Veriut

Assoc. Prof. Majlinda Fetaji

Pedagoge

Majlinda Fetaji është profesoreshë e rregullt në shkencat dhe teknologjitë kompjuterike. Ajo ka doktoruar në Universitetin e Evropës Juglindore, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, Shkenca Kompjuterike dhe Master i Shkencave, nga Sh. Kiril dhe Metodi në Shkup, Fakulteti Elektroteknik. Majlinda ka një përvojë mësimore për më shumë se 20 vjet në programet universitare dhe master. Ajo ka publikuar 122 punime të cilat mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm. Në 12 nëntor 2009 ajo u vlerësua si Hulumtues i Vitit 2008 – Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (MANU) ndau çmimin Hulumtues i vitit 2008 nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë (AKM) në bazë të hulumtimit të publikuar.
CIT Assoc. Prof. Abdulsalam Alkholidi
CIT Yemen

Assoc. Prof. Abdulsalam Alkholidi

Pedagog

Profesor Doktor Inxhinier Abdulsalam Alkholidi është lektor hulumtues në CIT. Botuar 37 artikuj dhe bashkautorë të dy librave në anglisht. Mori gradën e doktoraturës në kompresimin e informacionit numerik dhe optik nga Universiteti i Britanit Perëndimor, Francë 2007. Ai mori titullin B.Eng. (nderon) dhe M.Sc. diploma në inxhinieri telekomunikacioni dhe elektronikë nga Universiteti Shtetëror i Telekomunikacionit në Shën Petersburg, Rusisht dhe nga Universiteti i Rouen, Normandi, Francë 1990 dhe 2004, respektivisht. Ka marrë një certifikatë të avancuar në MTNM98, nga Akademia Telia, Kalmar Suedi, 1998. Është ekspert në rrjetet e telekomunikacionit, optikë dhe fotonik, akreditim dhe sigurim të cilësisë. Ai është recensent në disa revista shkencore ndërkombëtare dhe interesi i tij kërkimor është në këto fusha: përpunimi i të dhënave dhe imazhit, optika, sistemet PV dhe ndotja e padukshme.
CIT Dr. Alfons Harizaj

Dr. Alfons Harizaj

Pedagog

Alfons Harizaj është profesor i matematikës në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Është diplomuar për matematikë (1988) në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Shqipëri. Dr. Harizaj mori Ph.D. në matematikë (2017) dhe master shkencor në Analizë Numerike (2008) nga Universiteti i Tiranës. Ligjëron lëndët e matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë. Dr. Harizaj ka botuar tekste universitare për programet e studimit të inxhinierisë dhe ekonomisë, tekste universitare për programet e studimit profesional, si dhe shumë punime e prezantime në revista shkencore dhe konferenca. Përvoja e tij përfshin gjithashtu të qenit anëtar i komiteteve të shumta profesionale dhe bordeve këshillimore kërkimore.
CIT Prof. Dr. Habib Hamam
CIT Kanada

Prof. Dr. Habib Hamam

Pedagog

Habib Hamami mori B.Eng. dhe M.Sc. diploma në përpunimin e informacionit nga Universiteti Teknik i Mynihut, Gjermani 1988 dhe 1992, dhe diplomë doktorature në fizikë dhe aplikime në telekomunikacion nga Université de Rennes I së bashku me shkollën e diplomuar në France Telecom, Francë 1995. Ai ka një diplomë postdoktorale, nga Université de Rennes Unë në 2004. Ai është një anëtar i lartë i OSA, anëtar i lartë i IEEE dhe një inxhinier profesionist i regjistruar në New Brunswick. Ai është, ndër të tjera, kryeredaktor në CIT-Review Journal dhe redaktor i asociuar i IEEE Canadian Review. Interesat e tij kërkimore janë në telekomunikimet optike, komunikimet me valë, difraksionin, komponentët e fibrave, RFID, përpunimin e informacionit, mbrojtjen e të dhënave, COVID-19 dhe mësimin e thellë.
CIT Dr. Bujar Raufi
CIT Maqedonia e Veriut

Dr. Bujar Raufi

Pedagog

Bujar Raufi ka diplomë PhD në Shkenca Kompjuterike nga Universiteti Teknik i Sofjes, MSc nga New Bulgarian University, Sofje dhe BSc nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë. Ai ka qenë i përfshirë në projekte të ndryshme kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, si Aksesueshmëria në ueb dhe celular për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar (financuar nga STINT suedeze), MoccaMK (financuar nga Fondacioni Kombëtar i Shkencës Zvicerane), ndër të tjera. Aktualisht, ai është hulumtues postdoktoral në Shkollën e Shkencave Kompjuterike, TUD në Dublin, Irlandë dhe profesor në Universitetin CIT dhe SEE. Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe ka më shumë se 40 punime të botuara.
CIT Dr. Miranda Harizaj

Dr. Miranda Harizaj

Pedagoge me kohe te pjesshme

Miranda Harizaj ka diplomë Dr nga UPT, 2017, titulli i tezës së doktoraturës: Teza “Një vlerësim në përdorimin e teknikave të avancuara të kontrollit për identifikimin dixhital në një infrastrukturë të fuqishme”, Universiteti Politeknik i Tiranës, 2017 Dr. Miranda ka përfunduar studimet pas diplomimit në kontroll Inxhinieri Sistemesh, Universiteti Politeknik i Tiranës dhe studimet Bachelor dhe MSc për Inxhinier Elektronik (sistemi pesëvjeçar i studimeve), UPT, 1999 Mësimdhënia: Rrjetet Inteligjente të Avancuara, Sistemet Operative Moderne, Inxhinieri Ueb, Programimi i Sistemeve të Shpërndara, Kontrolli i Avancuar i Sistemeve dhe Sistemet e Automatizimi Industrial. Aktiviteti kërkimor është i fokusuar kryesisht në teknikat dhe mjetet e avancuara inxhinierike dhe kontrolluese për infrastrukturën industriale, të informacionit dhe komunikimit.
CIT Prof. Dr. Bekim Fetaji
CIT Maqedonia e Veriut

Prof. Dr. Bekim Fetaji

Pedagog

Bekim Fetaji është profesor i shkencave kompjuterike që nga viti 2016. Ai shërbeu si nënkryetar i Bordit Maqedonas për Akreditimin e Arsimit të Lartë në Maqedoni 2015-2017. Ka marrë doktoraturën në Shkenca Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë të Graz-it, Austri, MsC nga Universiteti Oxford Brookes, Oxford, Angli. Ai shërbeu si Profesor Vizitues në Universitete të ndryshme ndër të tjera në Universitetin Staffordshire në Mbretërinë e Bashkuar, Universitetin e Bujqësisë dhe Inxhinierisë në Tokio, Japoni, UPT, etj. Publikoi më shumë se 140 punime shkencore në konferenca ndërkombëtare, shumica e tyre në IEEE dhe ACM dhe më shumë se 30 ndërkombëtare revista, disa prej tyre me faktor ndikimi ISI Web of Science. Interesi kryesor i kërkimit është në mjediset e të mësuarit virtual, inxhinierinë e softuerit, shkencën e të dhënave me mësimin e makinerive dhe fusha të lidhura ngushtë.
CIT Dr. Pece Mitrevski
CIT Maqedonia e Veriut

Dr. Pece Mitrevski

Pedagog

Pece Mitrevski ka marrë diplomën BSc dhe MSc në Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike, ndërsa doktoraturën në Shkenca Kompjuterike në Universitetin “Ss. Kirili dhe Metodi” në Shkup, Maqedonia e Veriut. Interesat e tij kërkimore përfshijnë: Arkitekturën e Kompjuterit, Paralelizmin e Nivelit të Instruksionit, Rrjetet Kompjuterike, Cloud Computing, Analiza e Performancës dhe Besueshmërisë së Sistemeve Kompjuterike, Tregtia Elektronike dhe Modelimi i Sjelljes. Përvoja e tij akademike prej gati tre dekadash, shtrihet në më shumë se një duzinë doktorantësh të cilët ai i ka mentoruar. Ai ka shkruar mbi 120 punime në revista dhe ka referuar punimet e konferencave, ka marrë pjesë në zbatimin e projekteve të shumta ndërkombëtare dhe ka qëndruar në rreth 20 universitete të huaja. Ai është anëtar i IEEE, IEEE Computer Society dhe ACM.
CIT Dr. Florije Ismaili
CIT Maqedonia e Veriut

Dr. Florije Ismaili

Pedagoge

CIT Dr. Afrim Alimeti

Dr. Afrim Alimeti

Pedagog

Afrim Alimeti ka një doktoraturë në fizikë nga Universiteti i Massachusetts, Lowell, MA, SHBA, 2010. Matjet e seksionit kryq të shpërndarjes së neutronit për 169 nëpërmjet teknikës së kohës së fluturimit. Ai ka një diplomë master në fizikë, Universiteti i Massachusetts, Lowell, MA, SHBA, 2003. “Studime të thjerrëzave katërpolëshe”. dhe një diplomë bachelor në fizikë nga Universiteti Shtetëror Valdosta, Valdosta, GA, SHBA, 1999. Fusha e tij e kërkimit është Fizikë, Shkenca Natyrore dhe Matematikë, Kërkim Operacional, Inxhinieri, Gjuhësi, Metafizikë dhe Alkimi (duke iu afruar në mënyrë të paanshme asaj që duket të jetë metafizike dhe/ ose dukuritë/proceset alkimike).
CIT Dr. Eralda Caushi

Dr. Eralda Caushi

Pedagoge

Eralda Caushi u diplomua në Fakultetin e Shkencave Statistikore në Universitetin e Padovës dhe u diplomua për doktoraturë në statistikë në Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë. Me mbi 8 vjet përvojë, profili i saj i punës i ka ofruar asaj një grup aftësish të gjithanshme duke përfshirë ndërtimin e shkëlqyer të marrëdhënieve, aftësitë e menaxhimit të kohës, zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë e të menduarit përpara. Ajo është vlerësuar me pikët më të larta në hulumtimin e saj të disertacionit “Metodat statistikore për identifikimin, analizën dhe parashikimin e zhvlerësimit të klientëve” duke identifikuar dhe analizuar modele të ndryshme që mund të ndihmojnë analistët e të dhënave për të gjetur pikat kryesore në industrinë e Telekomunikacionit Shqiptar.
CIT Dr. Dimitrios Karras
CIT Greqi

Dr. Dimitrios Karras

Pedagog

Dimitrios A. Karras mori Diplomën dhe M.Sc. Diplomë në Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike nga NTUA, Greqi në 1985 dhe Ph.D. në Inxhinieri Elektrike, nga NTUA, Greqi në vitin 1995, me nderime. Nga viti 1990 deri në vitin 2004 ka bashkëpunuar si profesor vizitor dhe studiues me disa universitete dhe institute kërkimore në Greqi. Ai ka botuar më shumë se 70 punime në revista kërkimore dhe më shumë se 185 punime kërkimore në konferenca shkencore ndërkombëtare të referuara. Interesat e tij kërkimore përfshijnë fushat e sistemeve inteligjente dhe të shpërndara, njohjen e modeleve dhe inteligjencën llogaritëse, përpunimin e imazhit dhe sinjalit dhe sistemet, ndër të tjera. Ai ka shërbyer si anëtar i komitetit të programit, si dhe kryetar programi dhe kryetar i përgjithshëm në disa seminare dhe konferenca ndërkombëtare.
CIT Dr. Gazmend Pula
CIT Kosove

Dr. Gazmend Pula

Pedagog

Ka kryer studimet 5-vjeçare për Inxhinieri Elektrike në Universitetin e Prishtinës. Si student i përzgjedhur nga Fullbright, ka përfunduar studimet Master 2-vjeçare në Universitetin George Washington, SHBA, në fushën e Inxhinierisë Elektrike. Filloi studimet e doktoraturës në Universitetin George Washington, në Washington DC, SHBA. Studimet e doktoraturës i vazhdoi në Universitetin e Zagrebit, Kroaci dhe i kreu në Universitetin e Prishtinës. Përfundoi studimet postdoktorale në Universitetin Shtetëror të Arizonës, Arizona, SHBA në vitin 2015 në kuadër të Programit të Udhëheqjes Transformuese të USAID-it. Ai ishte ambasadori i parë i Kosovës në Shqipëri. Themeloi dhe kryesoi Komitetin e Helsinkit të Kosovës. Autor i dy teksteve universitare dhe i një morie botimesh shkencore.
CIT MSc. Bledar Kazia

MSc. Bledar Kazia

Pedagog

Bledar Kazia është pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë/ Departamenti i Inxhinierisë Softuerike për lëndët; Komunikimi dhe Rrjeti Kompjuterik. Arkitekturë Kompjuterash dhe Gjuhë Asambleje MS. Ai ka marrë titullin Master në Inxhinieri Kompjuterike, në Universitetin Fatih, Stamboll, dhe aktualisht është duke ndjekur doktoraturën në Shkenca Kompjuterike / Universiteti Ndërkombëtar i Strugës / Maqedonia e Veriut. Ai ka qenë lektor vizitor në Universitetin e Szeged, Fakulteti i Inxhinierisë, Szeged, Hungari. Interesi i tij kërkimor qëndron në fushën e Sigurisë Kibernetike.
MSc. Shefqet Meda

MSc. Shefqet Meda

Pedagog

Shefqet Meda është diplomuar për Inxhinieri Elektronike. Ai është certifikuar me: Certifikata e Arritjes CSSOT: CS50’s Understanding Technology nga Universiteti i Harvardit; AWS Cloud Practitioner Essentials nga Shërbimet e Uebit të Amazon; Analiza e të dhënave të mëdha dhe inteligjenca artificiale për ndikim, 5G – Rruga drejt gjeneratave të ardhshme, Politika e Konkurrencës në Epokën Dixhitale nga Mbretëria e Bashkuar; Bazat e sigurisë kibernetike nga CISCO Networking Academy. Pjesëmarrës dhe drejtues i disa projekteve në nivel ndërkombëtar, Sistemi Kombëtar i Monitorimit të Frekuencave; Sistemi i Infrastrukturës së Hartave; Matni cilësinë e shërbimit të internetit, aplikacionet mjekësore IoT dhe AI. Ing. Meda është anëtar bordi i Institutit Shqiptar të Inxhinierëve të Transmetimeve dhe Anëtar i Grupit të Palëve të Interesit Jo-Tregtar të ICANN.
CIT MSc. Evis Plaku

MSc. Evis Plaku

Pedagog

Evis Plaku ka marrë një diplomë Master Shkencor në Inteligjencë Artificiale dhe Robotikë nga Universiteti i Freiburgut, në Gjermani, dhe një asistent kërkimor për studime të avancuara nga universiteti C.U.A në Washington D.C., pas përfundimit të studimeve bachelor dhe master në Shkenca Kompjuterike në Universitet. të Tiranës. Interesat e tij kërkimore shtrihen në fushën e mësimit të makinerive dhe inteligjencës artificiale me qëllim të zhvillimit të sistemeve kompjuterike inteligjente që bëjnë më shumë me më pak ndihmë nga njerëzit; që mësojnë nga përvoja, përshtaten pa mundim dhe zbulojnë njohuri të reja. Evis ka një përvojë 9-vjeçare në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë. Ai është i fokusuar të ndihmojë studentët të avancojnë aftësitë e tyre programuese, teknologjike dhe njerëzore.
MSc. Ibrahim Cekirri CIT

MSc. Ibrahim Çekirri

Pedagog

Ibrahim Çekirri është diplomuar për Inxhinieri Elektronike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Pas përfundimit të studimeve Master për Administrim Biznesi në Institutin Kanadez të Teknologjisë, ai u përfshi dhe po jep kontributin e tij si pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë. Ai është fitues i bursës Fulbright dhe po vazhdon studimet e tij të dyta Master në Sigurimin e Informacionit dhe Sigurinë Kibernetike në Institutin e Teknologjisë në Florida. Ai ka qenë Asistent Projekti në COORP Project, Helvetas – Swiss Intercooperation Albania gjatë viteve 2017-2018. Interesi i tij në fushën e kërkimit janë standardet e sigurisë dhe privatësisë, sistemet biometrike, siguria e rrjetit dhe sistemeve, kriptografia dhe fshehja e informacionit, JAVA dhe Programimi Python.
CIT MSc. Anxhela Baraj

MSc. Anxhela Baraj

Pedagoge

Anxhela Baraj, Inxhiniere Kompjuterike e specializuar në Rrjetet dhe Sigurinë Kibernetike. Ka marrë diplomën bachelor në Informatikën e Biznesit në Universitetin e Tiranës dhe Masterin e Shkencave në Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni në Institutin Kanadez të Teknologjisë ku aktualisht punon si pedagoge në Fakultetin e Inxhinierisë. Interesat e saj kërkimore mbulojnë disa aspekte në shkencën kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit, me fokus të veçantë në sigurinë e rrjetit.
CIT MSc. Klea Çapari

MSc. Klea Çapari

Pedagoge

Klea Çapari është pedagoge në Departamentin e Inxhinierisë Softuerike, Fakulteti i Inxhinierisë. Interesat e saj kërkimore janë në fushat e shkencave kompjuterike, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë softuerike, sigurisë kibernetike. Ajo ka marrë Diplomën Bachelor në Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Masteri i Shkencave në Inxhinieri Kompjuterike, Rrjeti dhe Siguria Kibernetike, nga Instituti Kanadez i Teknologjisë.