Flag of Canada

Stafi i CIT - Fakulteti i Ekonomise

CIT Assoc. Prof. Vasil Qano

Assoc. Prof. Vasil Qano

Zevendes Rektor

Vasil Qano ka titullin Doktor i Shkencave në Universitetin e Tiranës, ku ka kryer fazën përgatitore në Universitetin Surrey dhe Universitetin Swansea, MB. Ai ka një diplomë BA dhe MSc në Fizikë nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Ka përvojë të gjerë në mësimdhënie dhe drejtimin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti 1971. Nga viti 1998 deri në vitin 2001, Vasil ka qenë Drejtor i Ministrisë së Ministrisë së Mjedisit. Vasil ka shumë punime kërkimore dhe artikuj të botuar mbi Recensionet Shkencore dhe është autor i dy librave, përkatësisht “Fizika për arsimin e detyrueshëm dhe gjimnazet” dhe “Astronomia për gjimnazin”. Lëndët që ai jep janë fizika, fotonika, matematika, menaxhimi i sistemeve informatike.
CIT Assoc. Prof. Altin Hoti

Assoc. Prof. Altin Hoti

Dekan i Fakultetit te Ekonomise

Altin Hoti ka doktoruar në Ekonominë Ndërkombëtare nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Shën Petersburgut. Altini ka përfunduar studimet postdoktorale për Ekonominë e Zhvillimit në Universitetin George Washington. Ai zotëron një diplomë të nivelit të dytë në Ekonomiks për Marrëdhëniet me Jashtë nga Universiteti Teknik Shtetëror i Shën Petersburgut. Ai ka një eksperiencë mësimore mbi 12-vjeçare në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri dhe jashtë saj. Altin ofron lëndë të tilla si Tregtia Ndërkombëtare dhe Logjistika, Sistemet e Informacionit të Menaxhimit. Fusha e tij kërkimore është Zhvillimi Ekonomik, Ekonomia Ndërkombëtare, Marrëdhëniet Ekonomike dhe ai ka më shumë se 20 artikuj shkencorë të botuar. Ai gjithashtu ka marrë një numër komentesh dhe njëri prej tyre është gjithashtu një studiues i lartë nga Qendra Kërkimore e Bashkimit Evropian për Shkollën e Biznesit, Universiteti George Washington.
CIT Dr. Edmira Cakrani

Dr. Edmira Cakrani

Zevendes dekane e Fakultetit te Ekonomise

Edmira Cakrani ka doktoruar në Ekonomi nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Edmira ka një Master të Nivelit të Dytë në Administrim Biznesi (MBA) nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe një diplomë 4-vjeçare në Administrim Biznesi ku ka qenë Studente Nderi nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Vlorës. Ajo ka një përvojë 17-vjeçare të mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë dhe jep lëndë të tilla si Hyrje në Ekonomi, Mikroekonomi, Ekonomi Ndërkombëtare, Ekonomi Menaxheriale, Statistikë dhe Kalkulim. Fusha e saj e kërkimit është Makroekonomia e Ekonomisë së Hapur, Ekonomia e Zhvillimit, Ekonomia e Aplikuar, Ekonomia e Sjelljes.
CIT Dr. Enriko Ceko

Dr. Enriko Ceko

Shefi i Departamentit te Administrimit te Biznesit dhe IT

Enriko Ceko është lektor në CIT, , Senator i WBSF, Ambasador i Shoqatës Ndërkombëtare të Paqes, Auditues Kryesor për standardet ISO, etj. Ka mbaruar studimet bachelor & master në Universitetin Bujqësor Tiranë për Agronomi (1989), Ekonomi (1996), Juridik. (Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 2002), MBA (Universiteti Linkoln & FEUT 2000). Doktor i Shkencave në Menaxhim (2005, FEUT), i trajnuar në Shqipëri, SHBA, MB, Gjermani, Izrael, Austri, etj.) për lëndët ekonomike, juridike, mjedisore. Krahas leksioneve, eksperienca e tij e mëparshme lidhet me Ministrinë e Bujqësisë, Ambasadën Britanike në Tiranë, Bankën Botërore, Ushtrinë e NATO-s/SHBA, gazetat lokale, etj. Pjesëmarrës në më shumë se 70 konferenca shkencore ndërkombëtare dhe botuar rreth 50 artikuj në revista shkencore ndërkombëtare dhe libra akademikë.
CIT Dr. Eugen Musta

Dr. Eugen Musta

Shefi i Departamentit te Administrimit te Biznesit

Eugen Musta është diplomuar në “Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare” dhe është specializuar në “Integrimin Ekonomik Europian” në “Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore” në Sofje, Bullgari. Ai ka doktoruar në Financë dhe tash e një dekadë është i angazhuar si pedagog në akademi. Puna dhe interesat e tij kërkimore të pasqyruara në punime shkencore, konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, mbulojnë një sërë temash: tregjet financiare dhe institucionet; financat e korporatave; financa dhe banka islame; Financa Publike; ekonomia e mirëqenies; rritja dhe zhvillimi; Ka qenë hartues dhe trajner i kurrikulave në ASPA dhe si koordinator, trajner dhe mentor në shumë programe në mbështetje të sipërmarrësve të rinj dhe zhvillimit të ekosistemit startup në Shqipëri.
Assoc. Prof. Reis Mulita

Assoc. Prof. Reis Mulita

Drejtor i Zyrës së Projekteve dhe Ndërkombëtarizimit

Reis Mulita, Doktor/Doktor i Kërkimeve nga Universiteti i Triestes, Itali, MSc në Studime Evropiane nga Universiteti i Tiranës si dhe Master i Nivelit të Dytë në Histori dhe Gjeografi nga Universiteti “E.Cabej”. Aktiviteti studimor dhe kërkimor Prof. Mulita është i fokusuar në Zhvillimin e Qëndrueshëm, Etikën e Biznesit, Ekonominë Qarkore, Teknologjinë dhe Shoqërinë. Ai është autor i kurseve të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Bachelor dhe MSc. Prof. Mulita është anëtar i grupit të ekspertëve të kurseve novatore për “Inovacionin e Hapur” dhe “Ekonominë rrethore, në kuadër të programeve Long Life Learning dhe Erasmus+ EU. Është vlerësuar me bursë doktorature nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme, Programi i Menaxhimit Politik të USAID-NDI dhe programi Brain Gain, i UNDP-së. Prof. Mulita, ka përvojë në Ministritë e Transportit- Punëve Publike, Telekomunikacionit, Punës-Çështjeve Sociale dhe Migracionit.
CIT Assoc. Prof. Artur Jaupaj

Assoc. Prof. Artur Jaupaj

Pedagog

Artur Jaupaj ka doktoruar në Studime Amerikane nga Universiteti Hacettepe, Turqi. Ai është pjesë e stafit tonë akademik që nga viti 2012. Ka përvojë të ndryshme pune akademike në CIT si Ligjërues i Lartë, Drejtor i Trajnimit të Korporatës dhe Edukimit të Vazhdueshëm, Shef i Departamentit të Administrimit të Biznesit dhe IT-së dhe Dekan i Fakultetit Ekonomik. Interesi i tij kërkimor shtrihet në fushën e Shkencave të Arsimit/ Menaxhimit të Arsimit dhe Politikës; Mësimdhënia dhe të nxënit e bazuar në teknologji; Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore (MBNJ); Udhëheqja: Organizative, Edukative, Strategjike; Formimi Profesional dhe Profesional; Arsimi i Lartë (AL) dhe Zhvillimi i Kurrikulave; Përveç gjuhës amtare shqipe, zotëron edhe anglisht dhe turqisht (proficient), italisht (mesatar).
CIT Dr. Jona Puci

Dr. Jona Puci

Pedagoge

Jona Puci drejton Qendrën Kërkimore dhe është pjesë e CIT që nga viti 2015. Ajo u diplomua në vitin 2010 në Universitetin e Tiranës dhe më pas u specializua në Financë dhe Bankë. Ndër vite, ajo ka qenë e angazhuar në sektorin privat duke dhënë ekspertizën e saj si Reportere Financiare ndër pozicione të tjera. Interesi dhe kontributi i saj kërkimor reflektohet në pjesëmarrjen në konferencë dhe në artikujt e botuar në revista të vlerësuara nga kolegët. Ajo ka doktoruar në Financë në Universitetin e Nju Jorkut Tiranë dhe ka qenë e angazhuar si pedagoge e kurseve të lidhura me Financën. Si pedagoge e lartë në fushën e Financës, ajo kontribuon në zhvillimin e fushës së financës.
CIT Dr. Blendi Shima

Dr. Blendi Shima

Pedagog

Blendi Shima ka PhD dhe DBA në Administrim Biznesi nga SMC Business School dhe University of Central Nikaragua. Bashkëpunimet e tij shtrihen në të gjithë globin. Ai është pjesë e bordeve të ndryshme redaktuese të revistave, vendore dhe ndërkombëtare, punime konferencash dhe artikuj për revista shkencore. Në shenjë mirënjohjeje për punën e tij, ai u vlerësua me çmimin “Kërkuesi më i mirë” për punimin e konferencës “Zhvillimi i qëndrueshëm me anë të praktikave të biznesit me qendër në komunitet: Industria e turizmit në kontekst” në Konferencën e 11-të Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të Biznesit, “Aleksander Moisiu. ” Universiteti. Ai ishte gjithashtu fitues i Programit të Bursave Kërkimore “Europa e Re Qendrore I”, dhënë nga BE-ja dhe Hungaria dhe bashkëfinancuar nga Fondi Social Evropian.
CIT Prof. Dr. Shkëlqim Cani

Prof. Dr. Shkëlqim Cani

Pedagog

Shkëlqim Cani është “Profesor i Shkencave Ekonomike” që nga viti 2003 për veprimtari të spikatur akademike dhe kontribute në studimet shkencore në ekonomi nga Universiteti i Tiranës. Ai gjithashtu ka një doktoraturë për Studime të Specializuara në Bankë. Shkelqim ka një diplomë të nivelit të dytë për Tregtinë Ndërkombëtare me rezultate të shkëlqyera. Prej vitit 2017 është profesor pedagog në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Ka një karrierë të suksesshme dhe ka mbajtur një sërë postesh të rëndësishme si dhe postin e Ministrit të Financave për 3 vite. Shkëlqim Cani ka qenë Guvernator i Bankës së Shqipërisë, e cila është Banka Qendrore e Shqipërisë, nga gushti 1997 deri në tetor 2004. Ai jep leksione si Financa e Biznesit Ndërkombëtar, Financa Publike, Financa e Korporatave, Politika Monetare dhe Fiskale dhe Menaxhimi i Bankës. Fusha e tij e kërkimit është biznesi ndërkombëtar, financa, teknikat bankare dhe legjislacioni përkatës, marketingu ndërkombëtar, politikat e eksport-importit, financat e tregtisë etj. Shkëlqimi numëron shumë artikuj shkencorë dhe konferenca në fushën e ekonomisë dhe më gjerë.
CIT Assoc. Prof. Fabian Zhilla

Assoc. Prof. Fabian Zhilla

Pedagog

Fabian Zhilla është pedagog i drejtësisë si në Fakultetin Ekonomik ashtu edhe në atë të Inxhinierisë. Z. Zhilla është gjithashtu një këshilltar i lartë për tregjet kriminale dhe krimin e organizuar në Iniciativën Globale kundër Krimit Transnacional në Ballkanin Perëndimor. Ai gjithashtu konsulton projektet e BE-së për sundimin e ligjit dhe ka kontribuar në disa studime mbi terrorizmin dhe krimin kibernetik në Shqipëri. Fabian i jepet Bursa Fulbright dhe Bursa Chevening për studimet e tij pasuniversitare. Në vitin 2017 ai ishte një studiues vizitor në Qendrën për Studime Evropiane në Universitetin e Harvardit. Ai shkroi doktoraturën në drejtësi në Kings College në Londër në vitin 2012. Fabian drejtoi gjithashtu një projekt tre vjeçar për studimin e krimit të organizuar në Shqipëri nën kujdesin e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur, 2013-2017.
Stafi i CIT foto

Dr. Dorina Guraj

Pedagoge

CIT Dr. Leida Matja

Dr. Leida Matja

Pedagoge

Leida Matja jep kurse marketingu si Marketingu Ndërkombëtar, Sjellja e Konsumatorit në internet si në programet Bachelor ashtu edhe në ato Master. Ajo është pjesë e Institutit Kanadez të Teknologjisë që nga viti 2020. Leida zotëron një doktoraturë në marketing nga Universiteti “Aleksander Moisiu”. Ajo ka një diplomë të nivelit të dytë në Administrim Biznesi nga Universiteti i Nebraskës, Linkoln, SHBA. Leida ka më shumë se 15 vjet në konsulencë dhe ekspertizë në ekspertizën e AFP-së, duke përfshirë përcaktimin e moduleve, trajnimin, analizën e nevojave për aftësi dhe LMA. Ajo ka qenë pjesë e shumë projekteve të BE-së. Fusha e saj e kërkimit është Marketingu Ndërkombëtar, Ekonomia dhe Tranzicioni, Strategjitë e Marketingut Dixhital për Zhvillimin e Turizmit., Marketingu i Turizmit. Leida është bashkëautore e studimit për analizën e nevojave për aftësi në 10 sektorë prioritarë. Autor i shumë studimeve në lidhje me marketingun dhe menaxhimin e SME-ve.
CIT Dr. Oriola Musa

Dr. Oriola Musa

Pedagoge

Oriola Musa ka studiuar për Ekonomi dhe Menaxhim, Financë dhe Minor në Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim; ka përfunduar studimet Master në Analizë Ekonomike dhe Politikë; u diplomua “Cum Laude” në Universitetin IAMM të Montpellier, Francë, një Universitet i renditur në QS, me akreditim të trefishtë nga EQUIS, AACSB dhe AMBA; përfundoi një tjetër Master në Administrim Biznesi (MBA) në UET dhe mori titullin PhD në Ekonomi dhe Zhvillim të Qëndrueshëm në UET. Interesat e saj kërkimore janë në fushat e Rritjes Ekonomike, Ekonomisë Rrethore, Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik dhe Politikave Publike. Ajo ka publikuar punën e saj në botime kërkimore duke përfshirë International Journal of Economics and Development Studies, Journal of Sustainable Economics and Management Studies.
CIT Dr. Ditila Ekmekciu

Dr. Ditila Ekmekciu

Pedagoge

Ditila Ekmekciu ka doktoruar në Kërkim Operacional nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2019. Ajo ka një Diplomë të integruar në Teknologjinë e Informacionit të Biznesit nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ditila ka përvojë të madhe në sektorin financiar dhe ka publikuar punime kërkimore si: “Trajnimi i Përzier i Agjentëve të Kufizuar në Operacione – Rasti i Qendrës së Thirrjeve” – IJSR, 2017, “Modelet në radhë – Një rast i qendrës së thirrjeve” – IJSR, 2017, “ Scheduling a Call Center duke përdorur një model stokastik” – JMEST, 2016, “Analiza e treguesve të performancës brenda një qendre thirrjesh duke përdorur një program simulimi” Konferenca e 4-të Ndërkombëtare për Sistemet e Informacionit dhe Sigurinë, Universiteti UBT, 2015.
Stafi i CIT foto

Dr. Elsa Tomja

Pedagoge

Elsa Jashar (Tomja) mori Diplomën Bachelor dhe Diplomë Master në “Bankë dhe Financë” nga Universiteti Mesdhetar Lindor (EMU) në Qipron Veriore. Ajo u vlerësua si: “Studentja më e mirë” e të diplomuarve në Bankë dhe Financë në korrik 2005. Znj. Jashar ka marrë titullin e doktoraturës në degën “Bankë dhe Financë” nga Universiteti “Aleksander Moisiu”. Ajo ka fituar një emërim si “Asociate of Institute of Canadian Bankers” (AICB) dhe një certifikatë profesionale në “Vlerësimin e Investimeve dhe Analizën e Riskut” nga Queen’s University, Kanada. Ajo është autore e një libri të botuar nga Scholars Press, Gjermani (OmniScriptum Publishing Group), me titullin “Menaxhimi i Detyrimeve Kontingjente në Projektet e Infrastrukturës PPP” (i disponueshëm në Amazon.com). Është autore e disa artikujve të botuar në gazeta kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo punon në sistemin bankar në Shqipëri për 15 vitet e fundit. Ajo ka qenë e angazhuar në fushën akademike si pedagoge me kohë të pjesshme në disa universitete në Shqipëri.
CIT Dr. Endrit Shabani

Dr. Endrit Shabani

Pedagog

Endrit Shabani është Doktor i Filozofisë (DPhil) në Politikë nga Universiteti i Oksfordit. Ai gjithashtu ka një Master Shkencor në Politikat e Arsimit nga Universiteti i Oksfordit. Ka përvojë si pedagog dhe pedagog i ftuar në universitetet shqiptare dhe jashtë saj. Endriti e filloi përvojën e tij në CIT në vitin 2021 dhe ai jep lëndë të tilla si Metodat e Kërkimit, Shkrimi Akademik dhe Leximi. Interesi i tij kërkimor është në Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Metodat e Kërkimit, Filozofinë dhe Politikën e Arsimit. Endrit ishte gjithashtu pjesë e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur në Shqipëri duke udhëhequr disa projekte kërkimore dhe duke kontribuar në politikat e bazuara në fakte në arsim, ekuilibrin gjinor, zbatimin e ligjit dhe angazhimin qytetar.
CIT PhD (c). Erjona Deshati

PhD (c). Erjona Deshati

Pedagoge

Erjona Deshati ligjëron kurse të menaxhimit të biznesit duke përfshirë Menaxhimin Strategjik, Menaxhimin e Projekteve, Parimet e Menaxhimit dhe Marketingun, në CIT që nga viti 2016. Nga viti 2018 ajo shërben si Koordinatore e Revistës së Rishikimit të CIT. Ajo është gjithashtu pjesë e bordit redaktues shkencor dhe anëtare e ekipit recensues për shumë revista akademike ndërkombëtare në fushën e menaxhimit dhe marketingut. Në periudhën maj-nëntor 2021. Znj. Deshati ishte Administratore e TAK. Ajo ka marrë një diplomë BA dhe MSc në Administrim Biznesi dhe aktualisht është duke ndjekur doktoraturën në Administrim Biznesi në UACS. Hulumtimi i saj aktual shqyrton mjedisin global të biznesit dhe mënyrën se si përgjigjet e shpejta strategjike u mundësojnë kompanive të arrijnë avantazhe të qëndrueshme konkurruese.
CIT MSc. Besarta Tafa

MSc. Besarta Tafa

Pedagoge

Besarta Tafa është pedagoge e Financës dhe Kontabilitetit në Institutin Kanadez të Teknologjisë që nga viti 2014. E diplomuar në Financë dhe Kontabilitet, me përvojë si financiere në OJQ. Mban një diplomë PhD në Administrim Biznesi nga Universiteti Charisma, Mbretëria e Bashkuar. Hulumtimi i lidhur në laboratorin EMAT, Universiteti de Moncton, Kanada. Autor i librit me titull “Financat Islame, zgjidhje alternative e krizës financiare”, botim i shtëpisë botuese LAP, Gjermani. Autor i disa artikujve në revistë.
CIT MSc. Isida Mansaku

MSc. Isida Mansaku

Pedagoge

Isida Mansaku ka përfunduar BSc në Administrim Biznesi, me një drejtim në Menaxhment Ndërkombëtar në Universitetin e Vjenës, dhe studime MSc në Financë dhe profilin e Bankës në CIT. Ajo vazhdon të zgjerojë njohuritë e saj akademike dhe zhvillimin profesional përmes botimit në revista kërkimore, pjesëmarrjes në konferenca dhe më shumë. Ajo ka një përvojë të madhe pune duke filluar studimet nga Austri në Shqipëri në ALBtelecom, ADISA. Aktualisht, ajo është Lektore dhe Koordinatore e Zyrës së Trajnimeve në CIT. Ajo është anëtare joekzekutive e Bordit të Drejtorëve në WVP Tirana dhe e angazhuar në organizatën “People in Focus” si dhe e-Reviewer në Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Richtmann Publishing, Londër, MB.
CIT MSc. Klodiana Bllaci

MSc. Klodiana Bllaci

Pedagoge

Klodiana Bllaci është pjesë e CIT që nga viti 2012. Ajo u diplomua në vitin 1997 në Universitetin e Tiranës, me titull MBA nga Universiteti i Tiranës (në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës). Kontabilist i Certifikuar Publik me përvojë me mbi 15 vjet përvojë, më shumë se 8 vjet përvojë si Drejtor Financiar dhe Menaxher, përfshin kompani vendase dhe ndërkombëtare në një sërë sektorësh, duke përfshirë shërbimin e energjisë, shërbimin profesional, shërbimet financiare, si dhe organizatat jofitimprurëse . Nga viti 2014 ka titullin Auditore Ligjore e regjistruar në IEKA. Interesi dhe kontributi i saj kërkimor reflektohet në pjesëmarrjen në konferencë në fushën e Auditimit, Kontabilitetit, Planifikimit të Biznesit, Menaxhimit, Financave dhe Konsulencës Tatimore.
CIT MSc. Ilir Ciko

MSc. Ilir Ciko

Pedagog

Ilir Ciko është një ekonomist shqiptar me përvojë të konsiderueshme në institucione private dhe publike, si dhe me zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të mëdha. Përvoja e tij 24 vjeçare e punës përfshin kërkime për organizata ndërkombëtare, përfshirë USAID, DFID, UNDP, Bankën Botërore, BERZH, GIZ, UNICEF, Oxfam, ILO, etj. Z. Ciko ka qenë zëvendësministër jopolitik i Ekonomisë i Shqipërisë (2003-2005). ) dhe këshilltar kryesor shef i stafit në të njëjtën Ministri (2009-2010). Në vitin 2008 pranoi anëtarësimin nga Instituti i Konkurrueshmërisë dhe Strategjisë, i ofruar si pjesë e rrjetit global Mikroekonomia e Konkurrueshmërisë për programin MBA në Shqipëri, transferuar në vitin 2014 në CIT në Tiranë, ku aktualisht po jep kurse për programin MBA.