Stafi i CIT

Stafi i CIT - Fakulteti i Inxhinierisë

Njihuni me profesorët tanë që japin mësim në Fakultetin e Inxhinierisë

Stafi i CIT - Fakulteti i Ekonomisë

Njihuni me profesorët tanë që japin mësim në Fakultetin e Ekonomisë

Stafi Administrativ

Njihuni me stafin administrativ të CIT