Stafi Administrativ

CIT Ubejd Osmani

Ubejt Osmani

Administrator

CIT Bledar Komina

Bledar Komina

Menaxher i Sigurimit të Cilësisë

CIT Albina Joga (Shehu)

Albina Joga (Shehu)

Menaxheria e Burimeve Njerëzore

CIT Ismail Oshafi

Ismail Oshafi

Avokat

CIT Alket Deliu

Alket Deliu

Agjend Financiar

CIT Antigona Kullolli

Antigona Kullolli

Zyra e Regjistrimeve

CIT Renisa Berdufi

Renisa Berdufi

Asistente Ekzekutive e Rektorit

CIT Zamira Greva

Zamira Greva

Sekretarja e Administratorit

CIT Erjon Alku

Erjon Alku

PR dhe Marketing

CIT Jurgena Deda

Jurgena Deda

Zyrtarja e Pranimeve

CIT Denis Xheleku

Denis Xheleku

Specialist IT

CIT Ana Pjetri

Ana Pjetri

Sekretarja e Fakultetit te Inxhinierise

CIT Silnete Bakalli

Silnete Bakalli

Sekretarja e Fakultetit te Ekonomise​

CIT Odeta Sipri

Odeta Sipri

Bibliotekarja

CIT Xheni Doksani

Xheni Doksani

Menaxheria e rrjeteve sociale

CIT Graciela Veizi

Graciela Veizi

Recepsioniste

CIT Denisa Kurti

Denisa Kurti

Recepsioniste

Cit Erjona Këruti

Erjona Këruti

Zyra e Regjistrimeve