EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

PYETJE TE SHPESHTA

Pyetje te shpeshta

Instituti Kanadez i Teknologjisë ka një sistem të hapur në programet e studimit të ofruara. Instituti Kanadez i Teknologjisë kërkon që të gjithë studentët e rinj të plotësojnë një formular aplikimi për t’u pranuar në një nga programet e ofruara nga CIT. 

Ky formular mund të plotësohet online ose në ambientet e Zyrës së Pranimit në CIT. 

Plotësoni një Aplikim Falas në https://cit.edu.al/apply-now/.

Instituti Kanadez i Teknologjisë vlerëson dhe pranon CV-të, aplikimet dhe letrat motivuese gjatë gjithë vitit.

Në Shqipëri zakonisht datat e regjistrimit janë gjatë muajve shtator dhe tetor.

Jo, ne nuk aplikojmë tarifë aplikimi. Instituti Kanadez i Teknologjisë shqyrton aplikimin tuaj dhe merr një vendim pranimi falas.

Çdo student i regjistruar do të ketë akses në botimet më të fundit të disponueshme, të një pakete prej 10 librash elektronikë për një çmim shumë të ulët.

Qasja në Qendrën e Mësimit Online (OLC) në fakultet (përfshin prezantimet në PowerPoint, manualet e zgjidhjeve, bankat e testimit, burimet e instruktorëve etj.?) për të gjithë librat elektronikë të zgjedhur dhe përkatës për lëndën.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontrolloni këtë Link: https://cit.edu.al/library-2/

Ju mund të lidheni me studentë të tjerë ndërkombëtarë në CIT duke u bashkuar me Klubet tona të Studentëve. Ju lutemi dërgoni email [email protected] për më shumë informacion rreth anëtarësimit në Klubet Studentore.

Ju gjithashtu mund të vizitoni Zyrën tonë të Çështjeve të Studentëve dhe zyrën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Rezultatet e testit të nivelit të hyrjes, letrat e rekomandimit, aftësia e gjuhës angleze dhe nota mesatare e kurseve të mëparshme janë ndër pikat që shqyrton komisioni i pranimit. Kërkesat specifike ndryshojnë sipas programit.

Programi ynë bachelor zgjerohet në tre vite studime me kohë të plotë ose i shprehur në semestra akademikë. Janë gjithsej 6 semestra akademikë. Datat e fillimit të vitit të ri akademik zakonisht njoftohen në përfundim të të gjitha procedurave të maturantëve. Nga përvoja e viteve të mëparshme, viti i ri akademik zakonisht fillon në mes ose në fund të tetorit. 

Programi Master zgjerohet në dy vite studime me kohë të plotë ose shprehet ndryshe në 4 semestra akademikë.

Fatkeqësisht, ne nuk ofrojmë ende akomodim/lehtësira për studentët e huaj. Përsa i përket akomodimit, alternativa më e mirë do të ishte marrja e informacionit nga një Agjenci Real Estate që mund të ndihmojë në këtë proces, pasi ne nuk kemi informacionin e duhur për akomodimin për shkak të ndryshimeve të shpejta që ndodhin në këtë seksion.