Master ne Marketing Dixhital - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte te deges Master ne Marketing Dixhital ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Rëndësia e marketingut dixhital është në rritje me ritme të shpejta. CIT ofron përgatitjen e studentëve të specializuar në këtë sektor. Programi mundëson gjithë njohuritë e nevojshme për tu bërë menjëherë pjesë e tregut të punës.       

Programi Master në Marketing Dixhital ofron një përzierje midis:

 • marketingut tradicional
 • marketingut dixhital

Fokusi qëndron në praninë dixhitale të një biznesi dhe mjetet e reja të teknologjisë që bizneset mund të përdorin për të tregtuar veten e tyre. I bazuar fort në filozofinë e Institutit Kanadez të Teknologjisë, ky program i veçantë studimi synon të specializojë studentët potencialë master. Kjo do arrihet përmes një metodologjie teorike dhe praktike, e cila fokusohet në zhvillimin dhe zbatimin e projektit. 

master ne marketing dixhital
master shkencor ne marketing

Pritet që në përfundim të studimeve studenti:

 • Të jetë pajisur me njohuri të përgjitshme mbi marketingun digjital
 • Të specializohet në planifikimin e marketingut digjital
 • Të ketë mjeshtëruar krijimin e strategjisë së marketingut digjital.
 • Te specializohet në studim të sjelljes konsumatore

Si edhe të jetë i kompletuar me njohuri në fushat e:

 • Metodave të kërkimit në marketing;
 • Kërkimit dhe strategjisë së marketingut;
 • Kanaleve të shpërndarjes dhe menaxhimit të shitjes;
 • Menaxhimit të markës dhe marrëdhënieve me klientët;
 • Marketingut ndërkombëtar dhe të shërbimeve;
 • Marketingut të institucioneve dhe marketingut social;
 • Marketingut të sipërmarrjes dhe marketingut në internet, etj.

Mundesite e punesimit per degen Master ne Marketing Dixhital

Mundësi Punësimi

 • Specialist Financiar
 • Specialist Financiar i Buxhetit
 • Bankier
 • Specialist i Kontabilitetit
 • Menaxher i portofolit
 • Analist financiar
 • Zyrtari i auditimit
 • Specialist i Planifikimit Financiar
 • Këshilltari Taksash
 • Specialist kredie

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht