Master ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Perpunim te Dhenash - Inxhinieri Kompjuterike dhe IT - Master shkencor

Studimet e ciklit te dyte ne degen Master ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Perpunim te Dhenash ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Programi i studimit Master ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Perpunim te Dhenash, u siguron të diplomuarve:

 • Njohuri të thelluara teorike
 • Trajnime për kërkimin shkencor në një fushë të caktuar.

Ky program studimi është krijuar për të përgatitur studentët në përputhje me kërkesat teknike të :

 • Industrisë së telekomunikacionit
 • Institucioneve financiare
 • Studimeve master pasuniversitare
 • Inxhinieri kompjuterike ose fusha të tjera të ngjashme.

Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të marrin vendimet e duhura.

master shkencor ne inxhinieri kompjuterike dhe perpunim te dhenash
master shkencor ne inxhinieri kompjuterike dhe perpunim te dhenash

Si pjesë e inxhinierisë kompjuterike patjetër është përfshirja e temave si:

 • Teknologjia e Informacionit – IT
 • Harduer
 • Softuer
 • Komponentët dhe sistemet.
 • Anlizat e të dhënave
 • Modelim dhe simulim
 • Programim
 • Telekomunikim
 • Siguri kibernetike

Pa harruar përfshirjen e tematikave si:

 • Matematika
 • Dizejnimi i të dhënave
 • Menaxhimi i projekteve
 • Analitikë e parashikuar. 

Mundesite e punesimit per degen Master ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Perpunim te Dhenash

Mundësi Punësimi:

 • Profesional/zyrtar i analizës së të dhënave
 • Profesionist/analist i informacionit përgjegjës për analizën statistikore
 • Profesionist/analist i të dhënave në web
 • Konsulent i jashtëm
 • Zhvilluesi i sistemeve
 • Hulumtues në Institucione Financiare ose Hulumtues Operacional

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve