Master ne Dizajn Multimedia - Inxhinieri Kompjuterike dhe IT - Master Shkencor

Studimet e ciklit te dyte Master ne Dizajn Multimedia - Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Programi i studimit Master ne Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni – Profili Master ne Dizajn Multimedia. Programi u siguron të diplomuarve:

 • Njohuri të thelluara teorike
 • Trajnime për kërkimin shkencor në këtë fushë të veçantë.

Ky program studimi është krijuar për të përgatitur studentët në përputhje me:

 • Kërkesat teknike të industrisë së dizajnit dhe multimedias,
 • Kërkesat teknike të institucioneve per dixhitalizim,
 • Kërkesat teknike të studimeve master pasuniversitare
master ne dizajn multimedia - inxhinieri kompjuterike dhe it
master shkencor ne dizajn multimedia inxhinieri kompjuterike dhe it

Në përfundim të studimeve master shkencor në profilin Multimedia – të diplomuarit: 

 1. Kanë fituar njohuritë bazë me anë të së cilave operohet në fushën e multimedias dhe dizajnit grafik
 2. Mund të zbatojnë dhe përshtasin njohuritë teorike dhe praktike të marra rreth  fushës së multimedias dhe dizajnit grafik,
 3. Mund të – regjistrojnë, vizatojnë, rikthejnë, përpunojnë, krahasojnë, analizojnë, klasifikojnë, diferencojnë, përshkruajnë, emërtojnë, shtojnë – produkte  të ndryshme multimediale dhe audio-vizuale.
 4. Ata do të jenë të aftë të ndërtojnë dhe vizualizojnë idetë e tyre me aplikacionet dhe sistemet multimediale.

Baza e programit është e fokusuar në ndërtimin e të menduarit kritik në mënyrë që profesionistët të marrin vendimet e duhura.

Mundesite e punesimit per degen Master ne Dizajn Multimedia

Mundësi Punësimi:

 • Profesionistë të multimedias
 • Dizajner multimedial
 • Animatorë dhe prodhues audio video
 • Profesionist i teknologjisë së informacionit
 • Profesional IT për departamentet qeveritare dhe organizatat kulturore
 • Krijues i imazhit të organizatave jofitimprurëse dhe sektorit privat
 • Sistemet kompjuterike dhe dizajnimi profesional i industrisë
 • Profesionist i industrisë së reklamave
 • Profesionist i marketingut në internet dhe publikimit në internet
 • Specialist i studios televizive dhe krijuese

Kohëzgjatja

KATËR SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht

Përshkrim i shkurtër i kurseve