Flag of Canada

Shqipëria teknologjike në njëqind përvjetorët e Pavarësisë

Më 16 Nëntor 2012, CIT organizoi “Shqipëria Teknologjike në njëqind vjetorin e Pavarësisë”.
Shqipëria teknologjike në njëqind përvjetorët e Pavarësisë