Flag of Canada

Konferenca Ndërkombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm

ICSD 2013 mbahet në Institutin Kanadez të Teknologjisë, Kampusi i Tiranës në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Zhvillimit të Qëndrueshëm, në Qendrën Zayed, Tiranë, Shqipëri nga:

E premte 19 prill deri të shtunën 20 prill 2013. ICSD2013 ishte një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar projekte dhe për të diskutuar rezultatet më të fundit në fushën e Shkencës së Qëndrueshmërisë. Qëllimi i përgjithshëm i konferencës është të promovojë bashkëpunimin ndërkombëtar në Shkencën e Qëndrueshmërisë dhe disiplinat përkatëse. Tema e Konferencës ishte Krijimi i një themeli të unifikuar për Zhvillimin e Qëndrueshëm: kërkimi, praktika dhe edukimi. Kjo temë thekson themelin e fortë që ofrohet duke përdorur kërkimin për të informuar praktikat, politikat dhe qasjet tona të përditshme kërkimore. Konferenca e vitit 2013 ofroi një forum për ndarjen e ideve, prezantimin e gjetjeve të kërkimit dhe diskutimin e çështjeve profesionale të rëndësishme për shkencën e qëndrueshmërisë.

Temat e Konferencës shpërndahen në gamën e rrjedhave të mëposhtme brenda programit ICSD2013:

1. Qëndrueshmëria ekonomike:

Qëndrueshmëria financiare, SME, Mikrofinancat, Vendet në zhvillim, Tregtia Ndërkombëtare.

2. Qëndrueshmëria mjedisore:

Ruajtja e ujit dhe tokës, kujdesi shëndetësor, energjitë e rinovueshme.

3. Qëndrueshmëria socio-kulturore:

Urbanizëm i Qëndrueshëm, Edukim, Zhvillim Njerëzor, Psikologji, Sociologji.https://www.academia.edu/10218213/Proceedings_International_Conference_On_Sustainable_Development_ICSD_2013_Tirana_Albania