Konferencat

Revista

CIT REVIEW JOURNAL

CIT Review Journal (CIT rev.) [ISSN: 2788-645X (Online), është një revistë shkencore e rishikuar nga kolegët, me akses të hapur, ndër- dhe shumëdisiplinore, e dedikuar për të botuar kërkime origjinale të rëndësishme dhe inovative që avancojnë kufijtë e shkencës. Themeluar në vitin 2014, CIT rev. synon t’u ofrojë shkencëtarëve një forum ndërkombëtar për ndarjen e publikimeve në kohë dhe të përditësuara të kërkimeve shkencore dhe artikujve rishikues dhe mirëpret paraqitjet nga të gjitha disiplinat shkencore në kategoritë e gjera të mëposhtme:

ECO: Ekonomi dhe Biznes
ITE: Teknologjia e Informacionit dhe Inxhinieria
HUM: Shkencat humane

Botuar 2 herë në vit në maj dhe nëntor, revista është botimi zyrtar i Institutit Kanadez të Teknologjisë, një institucion akademik i përkushtuar për studimin dhe promovimin e njohurive. CIT rev. i shërben një game të gjerë lexuesish akademikë, biznesit dhe administratës publike.