EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

KERKIME STUDIMORE

Picture2 480x320 1

Hack-Tech 2021 – Cybersafety for Kids

Konferenca e 2-të Ndërkombëtare për Shkenca Humane dhe Sociale ICHSS 2012

2nd International Conference on Humanities and Social Sciences ICHSS 2012

Shqipëria teknologjike në njëqind përvjetorët e Pavarësisë

Technological Albania on the hundred anniversaries of Independence

Konferenca Ndërkombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm

International-conference-on-sustainable-development

CRJ

CIT Review Journal (CIT rev.) [ISSN: 2788-645X (Online), është një revistë shkencore, me akses të hapur, ndër- dhe shumëdisiplinore, e dedikuar për të botuar kërkime origjinale të rëndësishme dhe inovative që avancojnë kufijtë e shkencës. Themeluar në vitin 2014, CIT rev. synon t’u ofrojë shkencëtarëve një forum ndërkombëtar për ndarjen e kërkimeve shkencore dhe artikujve rishikues me të fundit. Revista mirëpret dorëzime nga të gjitha disiplinat shkencore në kategoritë e gjera të mëposhtme:

ECO – Ekonomi dhe Biznes
ITE – Teknologji Informacioni dhe Inxhinieri
HUM – Shkencat humane

Botuar 2 herë në vit në maj dhe nëntor, revista është botimi zyrtar i Institutit Kanadez të Teknologjisë, një institucion akademik i përkushtuar për studimin dhe promovimin e njohurive. CIT rev. i shërben një game të gjerë lexuesish – akademi, biznesi dhe administrata publike.