JAVA E ORIENTIMIT DHE INTEGRIMIT NË CIT!

02/09/2022

JAVA E ORIENTIMIT DHE INTEGRIMIT NË CIT!

Java e orientimit dhe integrimit në Institutin Kanadez të Teknologjisë!

Sot ne finalizuam Javën tonë të Hapur me një event të veçantë. Zyrat që lidhen me studentët zhvilluan një prezantim informues dhe të rëndësishëm për studentët tanë të vitit të parë. Nëpërmjet këtij prezantimi atyre iu dha një mundësi e shkëlqyer për t’u njohur më mirë me jetën studentore në CIT!

Regjistrimi në Universitet është një nga vendimet më të rëndësishëm. Inkurajojmë studentët të jenë krenar që janë pjesë e CIT. Ne jemi një nga Universitetet më të përkushtuar në Tiranë.

Hapni derën tuaj në botë!

#CIT #java e integrimit #teknologji #java e hapur #jeta studentore

  • JAVA E ORIENTIMIT DHE INTEGRIMIT NË CIT!
  • Inkurajojmë studentët të jenë krenar që janë pjesë e CIT
  • Zyrat që lidhen me studentët zhvilluan një prezantim informues
  • atyre iu dha një mundësi e shkëlqyer për t'u njohur më mirë me jetën studentore në CIT
  • Sot ne finalizuam Javën tonë të Hapur

Shpërnda postimin